HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 64/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO 

 V/v Chương trình trao đổi sinh viên 2021- Đại học Tsukuba, Nhật Bản

 

Đại học Tsukuba, Nhật Bản thông báo Chương trình trao đổi sinh viên AIMS học kỳ xuân 2021.

1. Thông tin chi tiết về chương trình: Tải tại các trang website sau đây:

- Tiếng Anh: http://www.tsukuba.ac.jp/en/study-tsukuba/exchange-students/programs

- Tiếng Nhật: http://www.tsukuba.ac.jp/admission/international/short-term-students.html

2. Thời gian học tập: Học kỳ xuân (4/2021). Sinh viên được xem xét công nhận tín chỉ theo quy định của Học viện.

2. Hỗ trợ tài chính: Hiện nay, Đại học Tsukuba không cấp học bổng JASSO cho chương trình trao đổi này. Sinh viên cần chuẩn bị chi phí sinh hoạt hàng tháng, dự kiến 700 – 800USD/tháng hoặc tự chi trả từ nguồn hỗ trợ tài chính khác.

3. Thời hạn đề cử sinh viên và dự tuyển:  Sinh viên tham khảo thông tin hướng dẫn “how to apply” kèm theo Thông báo này. Thời hạn đề cử và dự tuyển từ ngày 01/10/2020 – ngày 13/11/2020. Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký thông tin cá nhân theo mẫu gửi đến Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) trước ngày 30/10/2020.

4. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển:

- Sinh viên gửi hồ sơ dự tuyển bản gốc đến ĐH Tsukuba. Muộn nhất 17h00 ngày 20/11/2020 giờ Nhật Bản (15h00 giờ Việt Nam), hồ sơ cần đến được nơi tuyển sinh của Trường.

- Sinh viên gửi hồ sơ dự tuyển bản scan (1 file định dạng pdf mang tên sinh viên dự tuyển) gửi đến Ban HTQT theo địa chỉ trên.

5. Hồ sơ dự tuyển:

* Hồ sơ dự tuyển trực tuyến:

- Thư đề nghị tiếp nhận nhập học (theo mẫu) do Giám đốc Học viện/Trưởng khoa ký – Formal letter of Request for Admission;

- Bảng điểm đại học chính thức bằng tiếng Anh do Ban Quản lý đào tạo cấp – Official Transcript of Academic Records;

- Bản sao hộ chiếu – Copy of passport;

- Chứng nhận năng lực tiếng Nhật - JLPT Certificate of Result and Score;

- Chứng nhận thời gian ở Nhật Bản - Certificate of your staying in Japan.

* Hồ sơ dự tuyển bản gốc gửi đi Nhật Bản:

- Hồ sơ dự tuyển trực tuyến;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x3cm (nền ảnh trắng, không đội mũ, chụp trong 03 tháng gần đây, in trên giấy ảnh chất lượng);

- Chứng nhận tài khoản ngân hàng trong thời gian gần đây nhất.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

Các file đính kèm

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Nguyễn Việt Long