HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 35 /TB-HTQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình Học bổng Trung Quốc tại Trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh

 

Ban HTQT trân trọng thông báo các chương trình học bổng tại Trung Quốc như sau:

1. Các chương trình học bổng

a) Học bổng Đại học Nông nghiệp Nam Kinh

Đại học Nông nghiệp Nam Kinh (NAU) thành lập từ năm 1902, là trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục nông nghiệp, nghiên cứu khoa học đa ngành nghề, đặc biệt về khoa học sự dống. NAU có 20 trường/khoa thành viên, với đa dạng các ngành như khoa học, kinh tế, quản lý, kỹ thuật, luật và nghệ thuật. Trường có 71 CTĐT cử nhân, 96 CTĐT thạc sĩ, và 53 CTĐT tiến sĩ, với hơn 17.000 sinh viên đại học và 11.700 học viên sau đại học đang học tập tại trường. Trường xếp thứ 7 trong danh sách các trường đại học toàn cầu tốt nhất ngành nông nghiệp theo bảng xếp hạng US News 2023, xếp thú 37 ngành Nông nghiệp và Lâm nghiệp theo bảng xếp hạng QS World University Ranking 2023, và xếp thú 11 trong số các trường đại học Trung Quốc. NAU trao học bổng để khuyến khích và hỗ trợ sinh viên quốc tế theo học tại NAU. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://coie.njau.edu.cn.

Quyền lợi học bổng:

- Miễn học phí

- Trợ cấp chỗ ở: 10.000 NDT/năm

- Trợ cấp sinh hoạt phí: 1.500NDT/tháng

- Bảo hiểm y tế toàn diện

b) Chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc

Học bổng Chính phủ Trung Quốc là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là MOE) thành lập để hỗ trợ một số trường đại học Trung Quốc tiếp nhận sinh viên quốc tế xuất sắc sang học bậc sau đại học tại Trung Quốc. Hội đồng Học bổng Trung Quốc (sau đây gọi tắt là CSC), được MOE ủy thác, chịu trách nhiệm xác minh, phê duyệt và quản lý chương trình.

Đại học Nông nghiệp Nam Kinh (NAU) là một trong những trường đại học Trung Quốc nằm trong danh sách chương trình này nhằm tuyển dụng sinh viên quốc tế xuất sắc để học cao học. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.csc.edu.cn/Laihua/indexen.aspx.

Quyền lợi học bổng:

- Miễn học phí

- Trợ cấp chỗ ở: Ứng viên Thạc sĩ: 700NDT/tháng, Tiến sĩ: 1.000NDT/tháng

- Trợ cấp sinh hoạt phí: Ứng viên Thạc sĩ: 3.000NDT/tháng, Tiến sĩ: 3.500NDT/tháng

- Bảo hiểm y tế toàn diện

c) Học bổng Thành phố Nam Kinh

Chính quyền thành phố nam Kinh hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên quốc tế nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế đến học tập tại thành phố Nam Kinh, nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế Nam Kinh với mong muốn thành phố sẽ trở thành một điểm đến yêu thích của sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc tế xuất sắc nhập học tại NAU có thể được hỗ trợ học bổng bán phần theo chương trình học bổng này để học các khoá học cấp bằng hoặc không cấp bằng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://coie.njau.edu.cn.

Quyền lợi học bổng

- Sinh viên đại học: 20.000 NDT/năm

- Sinh viên sau đại học: 20.000 NDT/năm

- Sinh viên theo học các chương trình không cấp bằng: 5.000 NDT/năm

2. Tiêu chuẩn ứng tuyển

Đối với các chương trình cấp bằng:

STT

Chương trình đào tạo

Yêu cầu

1

CTĐT cử nhân

- Bằng tốt nghiệp THPT

- Kết quả học tập tốt

- Sức khoẻ tốt

- Dưới 25 tuổi

2

CTĐT thạc sĩ

- Bằng tốt nghiệp cử nhân ngành học liên quan

- Kết quả học tập tốt

- Sức khoẻ tốt

- Dưới 35 tuổi

3

CTĐT tiến sĩ

- Bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành học liên quan

- Kết quả học tập tốt

- Sức khoẻ tốt

- Dưới 40 tuổi

 

Đối với chương trình không cấp bằng

STT

Chương trình đào tạo

Yêu cầu

1

Chương trình học giả thông thường

- Bằng tốt nghiệp THPT

- Dưới 45 tuổi

2

Chương trình học giả cao cấp

- Bằng tốt nghiệp thạc sĩ/chứng chỉ nghề chuyên nghiệp

- Dưới 50 tuổi

 

Yêu cầu về ngoại ngữ:

- Tiếng Trung: HSK5 hoặc tương tương

- Tiếng Anh: IELTS 6.0, TOEFL ibt 80 hoặc tương đương.

 

3. Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký học bổng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

- Đơn đăng ký học tại NAU cho sinh viên quốc tế bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh

- Đăng đăng ký visa

- Bằng/Chứng chỉ công chứng

- Bảng điểm công chứng

- Kế hoạch học tập (tổi thiểu 800 từ)

- Hai thư giới thiệu từ các giáo sư, phó giáo sư

- Thư đồng ý tiếp nhận từ một giáo sư hướng dẫn tại NAU (Bắt buộc cho các chương trình sau đại học/không cấp bằng)

- Giấy khám sức khoẻ

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ

- Bản sao hộ chiếu

- Các tài liệu khác: Ảnh, CV…

 

4. Cách thức nộp hồ sơ

B1: Tìm chương trình học phù hợp

B2: Tìm giáo sư hướng dẫn viết thư giới thiệu (đối với các chương trình sau đại học)

B3: Chuẩn bị hồ sơ

B4: Đăng ký trên hệ thống của NAU tại https://njau.at0086.cn/StuApplication/Login.aspx  

B5: Trả phí đăng ký: 500 NDT hoặc 80 USD.

 

Ứng viên quan tâm có thể liên hệ cô Bùi Thu Thuỷ (Chuyên viên Ban HTQT) qua email btthuy@vnua.edu.vn hoặc phòng 226 Nhà hành chính để biết thêm về thủ tục và cách thức ứng tuyển. Cán bộ và sinh viên quan tâm có thể gửi hồ sơ đến Ban HTQT để được ưu tiên giới thiệu hồ sơ cho NAU.

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ và sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong HV;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Việt Long