HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 43/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng Thạc sĩ và Đào tạo ngắn hạn của Chính phủ Bỉ (ARES) năm học 2022/2023

 

ARES là học bổng được trao bởi các trường đại học và các viện học thuật tại Bỉ, dành cho ứng viên đến từ 29 quốc gia đang phát triển (bao gồm Việt Nam). Học bổng này dành cho các chương trình cấp bằng cử nhân và thạc sĩ cũng như các khóa đào tạo ngắn hạn thường xuyên (từ 2-6 tháng) ở Bỉ, trong đó có chương trình đào tạo giải quyết cụ thể các vấn đề liên quan đến phát triển. Mỗi năm, ARES trao trung bình 150 suất học bổng Thạc sĩ và 70 suất học bổng đào tạo ngắn hạn, chi trả toàn bộ chi phí đi lại giữa các nươc, trợ cấp sinh hoạt, học phí, bảo hiểm, trợ cấp nhà ở..cho các ứng viên.

Trong năm học 2022-2023, ARES dành 200 suất học bổng cho các ứng viên bao gồm 02 chương trình cử nhân chuyên ngành, 10 chương trình cấp bằng thạc sĩ và 06 khóa đào tạo ngắn hạn thường xuyên sẽ được cung cấp bởi các cơ sở giáo dục đại học tại Bỉ (EPHEC, ESA Saint-Luc Bruxelles, HE Vinci, ULB, UCLouvain, USL-B, ULiège et UNamur).

 Các khóa học trong khuôn khổ học bổng ARES bao gồm các lĩnh vực: thủy điện, sức khỏe, công nghệ thực phẩm, kinh tế, phát triển quốc tế, GIS, công nghệ thông tin, nông nghiệp, môi trường, quyền con người, tài chính vi mô, logistics v.v… Các khóa học sẽ học bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

1. Tiêu chuẩn ứng tuyển:

-       Để nộp đơn, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học và chứng minh được có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với chuyên môn.

-       Độ tuổi dự tuyển: không quá 40 tuổi cho các ứng viên muốn học chương trình Thạc sĩ và không quá 45 tuổi cho các chương trình đào tạo ngắn hạn thường xuyên.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:  28/01/2022.

3. Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến tại link https://giraf.ares-ac.be/en/formations_internationales_22_23

Chi tiết thông tin về học bổng xin xem tại website ares-ac.be/scholarships..

4. Thông tin liên hệ:

Maryvonne Aubry

Email: scholarships-cooperation@ares-ac.be 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ và sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

ares-scholarships-belgium-2022-23-poster-en.pdf

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long