BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 19 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng sau đại học của trường Maejo University International College

 

Đại học Maejo University International College (MJU-IC) (Thái Lan) thông báo về ngành đào tạo sau đại học mới của trường và chương trình học bổng cho sinh viên các trường đối tác.

1.  Thông tin chung về ngành học mới

Với mục đích giúp người học kịp thời nắm bắt những thay đổi trong nền kinh tế kĩ thuật số và phát triển đổi mới sáng tạo, tích hợp khoa học và kinh tế, trường đại học Maejo (Maejo University International College) mở ngành đào tạo sau đại học mới:

- Thạc sĩ Chương trình Quản trị Kinh doanh về Kinh tế Kỹ thuật số và Đổi mới sáng tạo trong Quản lý (Chương trình Quốc tế)

- Tiến sĩ về Kinh tế Kỹ thuật số và Đổi mới sáng tạo trong Quản lý (Chương trình Quốc tế)

Để đáp ứng với nhu cầu phát triển của nền kinh tế kĩ thuật số và đổi mới sáng tạo, Chương trình Quốc tế về Kinh tế Kỹ thuật số và Đổi mới và Đổi mới sáng tạo trong Quản lý đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực về kinh tế và quản trị kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực như áp dụng lý thuyết về các công cụ phân tích định lượng.

2.  Tiêu chuẩn đối với ứng viên

-    Có đủ năng lực theo tiêu chuẩn của Maejo University

-    Là sinh viên/nghiên cứu sinh từ các trường đại học đối tác

-    Có đủ trình độ tiếng Anh để theo học

Ứng viên dự tuyển Tiến sĩ cần đạt thêm 1 trong các tiêu chí sau:

-    Có bằng Thạc sĩ hoặc tương đương ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành học liên quan tại một trường được công nhận, hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong các ngành khoa học xã hội, kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing.

-    Có bằng Cử nhân với Điểm trung bình tích lũy đạt từ 3.25 trở lên thuộc các ngành kinh tế hoặc quản trị kinh doanh. Có kinh nghiệm nghiên cứu hoặc kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong các ngành liên quan hoặc đã ít nhất 3 lần công bố kết quả nghiên cứu khoa học (không tính khóa luận) trong thời gian 5 năm trước ngày nộp hồ sơ. 

3. Chi phí và học bổng

Chương trình Thạc sĩ:

-    Học phí: 150.000 THB cho 2 năm

-    Miễn phí nhập học đối với học sinh quốc tế: 640USD

-    Học bổng: 20.000 THB/kì

Chương trình Tiến sĩ;

-    Học phí: 450.000 – 6000.000 THB cho 3 năm

-    Miễn phí nhập học đối với học sinh quốc tế: 950USD

-    Học bổng: 30.000 THB/kì

4. Quy trình dự tuyển

Ứng viên điền đơn đăng ký theo mẫu. Gửi đơn đăng ký kèm các tài liệu bổ sung theo hướng dẫn trong đơn đăng ký (bảng điểm, ảnh thẻ và bản sao hộ chiếu) về email maejointernationalcollege@gmail.com.

5. Liên hệ

Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần), ứng viên liên hệ trực tiếp với trường Maejo International College:

Continuing Education Center Thammasak Montri Building

63 Moo 4 Nongharn Sub district, Sansai District, Chiangmai Province

Email: maejointernationalcollege@gmail.com

Facebook: Maejo University International College

Khi dự tuyển, ứng viên gửi hồ sơ đến địa chỉ được hướng dẫn, đồng thời cc đến ban HTQT (Cán bộ phụ trách: CV Bùi Thu Thủy ĐT: 024. 62671549, email: btthuy@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo./.

Nơi nhận;

- Tổ thư ký (để đăng tb);

- Lưu HTQT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY