HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 25 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2024

                                                           

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình Học bổng Nghiên cứu sinh Fulbright

 

Ban HTQT trân trọng thông báo 02 hai chương trình học bổng toàn phần thuộc Chương trình Fulbright tại Việt Nam do Phòng Văn hóa Thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thực hiện.

1.   Học bổng nghiên cứu sinh Fulbright

1.1   Thông tin về học bổng: 

-    Đây là năm đầu tiên Học bổng Nghiên cứu sinh Fulbright có mặt tại Việt Nam và sẽ cấp tối đa 05 suất học bổng toàn phần, không cấp bằng, cho công dân Việt Nam đang theo học chương trình tiến sỹ ngành khoa học công nghệ tại 1 trường ở Việt Nam sang các trường đại học Hoa Kỳ nghiên cứu từ 6-10 tháng trong khung thời gian một năm học của các trường tại Hoa Kỳ (từ tháng 8 đến tháng 5).

-    Nghiên cứu sinh nhận học bổng sẽ làm việc với một giáo sư tại đại học Hoa Kỳ và không theo học các lớp lấy tín chỉ, và sẽ được tài trợ sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm y tế trong suốt quá trình học, và vé máy bay khứ hồi cho một lượt đi và một lượt về giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

1.2   Tiêu chí

-    Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch)

-    Cư trú ở Việt Nam trong suốt quá trình dự tuyển

-    Có bằng thạc sĩ

-    Hiện tại đang theo học tiến sĩ tại một trường đại học ở Việt Nam lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (ứng viên chưa hoàn thành chương trình tiến sĩ trước và trong khi đang tham gia chương trình Học bổng Nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ)

-    Có điểm tiếng Anh hợp lệ, tối thiểu TOEFL iBT 70, hoặc IELTS 6.0, hoặc Duolingo 105, hoặc TOEFL Essentials 7.5. (Thi bài thi tiếng Anh sau ngày 15/7/2022)

·      Ngành nghiên cứu hợp lệ: Khoa học và Công nghệ. Là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đào tạo lực lượng lao động công nghệ cao, chương trình Fulbright đặc biệt ưu tiên hồ sơ của các ứng viên thuộc các ngành kỹ thuật điện, khoa học vật liệu và các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến bán dẫn.

1.3   Hồ sơ dự tuyển

-    Đơn dự tuyển trực tuyến

-    Giấy xác nhận đang theo học chương trình tiến sĩ do trường ở Việt Nam cấp

-    Bằng và bảng điểm từ bậc đại học trở lên mà ứng viên liệt hệ trong đơn dự tuyển

-    Chứng chỉ điểm tiếng Anh thỏa mãn yêu cầu của chương trình

-    Đề cương nghiên cứu (tối đa 3-5 trang và nghiên cứu liên quan tới lâm sàng)

-    Bài luận cá nhân (1000 từ, tối đa 2 trang)

-    Sơ yếu lý lịch (CV)

-    Ba thư giới thiệu

-    Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích, nhưng không bắt buộc)

-     

2.     Học bổng Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright

2.1    Thông tin về học bổng

-    FLTA là chương trình tài trợ toàn phần, không cấp bằng, kéo dài chín tháng và dành cho giáo viên toàn thời gian môn tiếng Anh và những người công tác chuyên môn có liên quan với không quá 7 năm kinh nghiệm giảng dạy để giảng dạy ngôn ngữ mẹ đẻ tại một trường đại học, cao đẳng tại Hoa Kỳ.

-    Học bổng FLTA đề cử tối đa năm (05) ứng viên chính thức và hai (02) ứng viên dự bị từ Việt Nam, và bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Hoa Kỳ, sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm y tế, và miễn học phí các môn học bắt buộc. 

-    Người tham gia Fulbright FLTA sẽ làm trợ giảng cho các lớp học ngôn ngữ tối đa hai mươi giờ một tuần và bắt buộc phải đăng ký ít nhất hai môn học mỗi học kỳ, trong đó có một môn liên quan tới Nghiên cứu về Hoa Kỳ.

2.2  Tiêu chí

-    Là công dân Việt Nam (không có hai quốc tịch)

-    Cư trú tại Việt Nam (trong suốt quá trình nộp đơn &; lựa chọn)

-    Có ít nhất một bằng đại học

-    Có kinh nghiệm giảng dạy không quá 7 năm

-    Hiện đang là giáo viên tiếng Anh hoặc chuyên gia về các lĩnh vực liên quan

-    Điểm TOEFL iBT tối thiểu hợp lệ là 79, IELTS 6.5, TOEFL Essentials 8.5 hoặc Duolingo 110 (Bài kiểm tra tiếng Anh phải được thực hiện sau ngày 8 tháng 7 năm 2022)

2.3  Hồ sơ dự tuyển

-    Một ứng dụng trực tuyến tại https://apply.iie.org/flta2025 

-    Bảng điểm gốc với bản dịch tiếng Anh được chứng nhận

-    Bằng cử nhân gốc với bản dịch tiếng Anh được chứng nhận

-    Ba thư giới thiệu

-    Báo cáo điểm TOELF hoặc IELTS hoặc TOEFL Essentials hoặc Duolingo hợp lệ

-    CV hoặc sơ yếu lý lịch (tối đa 2 trang)

3.   Cách thức nộp đơn:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại:

-   Học bổng Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright: https://apply.iie.org/flta2025/ trước 17h00 ngày 8/7/2024 (giờ Việt Nam).

-  Học bổng Nghiên cứu sinh Fulbright: https://apply.iie.org/ffsp2025/ trước 17h00 ngày 15/07/2024 (giờ Việt Nam).

4.   Liên hệ

Để biết thêm chi tiết, xin mời xem trang web: https://vn.usembassy.gov/vi/hoc-bong-nghien-cuusinh-fulbright-nganh-khoa-hoc-cong-nghe-nam-hoc-2025/, https://vn.usembassy.gov/fulbright-foreign-language-teaching-assistantship-program/ hoặc liên hệ cô Huy Thi Hạnh, Điều phối viên Chương trình, ĐT: (024) 3850-5089; email: VnFulbright@state.gov; HuyHT@state.gov.

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến NCS, sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia Chương trình. 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

 

Nguyễn Việt Long