HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 34 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng ITEC 2022-2023 của Chính phủ Ấn Độ

 

Đại sứ quán Ấn Độ thông báo Chương trình học bổng ITEC 2022-2023 của Chính phủ Ấn Độ.

Hình thức tổ chức: Trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo khóa học.

Học bổng: Chính phủ Ấn Độ tài trợ vé máy bay khứ hồi, học phí, chi phí ăn ở và tham quan trong thời gian học tập tại Ấn Độ.

Các khóa học: Hơn 50 khóa học ngắn hạn dưới 03 tháng với nhiều chủ đề đa dạng (danh mục khóa học kèm theo).

Thời gian khóa học: Trong khoảng từ tháng 01/2023 đến tháng 3/2023.

Chi tiết khóa học: https://itecgoi.in.

Đăng ký và xét tuyển:

Bước 1: Ứng viên khai hồ sơ trực tuyến tại https://www.itecgoi.in.

Bước 2: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp đến Đại sứ quán Ấn Độ, bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan nơi ứng viên đang công tác;

- Bản in hồ sơ kèm theo Giấy khám sức khỏe (theo mẫu tại trang 5), xác nhận của cơ quan nơi công tác (theo mẫu tại trang 7), bằng cấp, giấy khai sinh,…dịch chứng thực sang tiếng Anh được yêu cầu;

Bước 3: Đại sứ quán Ấn Độ phỏng vấn ứng viên để kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Bước 4: Ứng viên chờ kết quả xét tuyển.

Liên hệ giải đáp: Cô Tuyết, Đại sứ quán Ấn Độ, số 58-60 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam (tel: 84-24-38244990, email: scholarships.hanoi@mea.gov.in,  website: www.indembassyhanoi.gov.in, Facebook Page: IndiaInVietnam).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện có nhu cầu đào tạo./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Lê Thị Bích Liên

leftcenterrightdel