HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Số:25 /TB-HTQT

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ thực tập doanh nghiệp tại Đài Loan

 

Văn phòng Học bổng giáo dục quốc tế thông báo các chương trình đào tạo sau đại học tại Đài Loan cấp học bổng/miễn giảm đến 100% học phí bậc học thạc sĩ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, cụ thể như sau:

1. Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Học bổng: 50%

Số lượng: 02

Đối tượng:

- Sinh viên năm cuối đã hoàn thành chương trình học hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành, Ưu tiên chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung, Quản trị kinh doanh, Du lịch

- Trình độ tiếng Trung: TOCFL 2 trở lên

Quyền lợi tham gia chương trình:

- Miễn giảm 50% học phí cho 2 năm học Thạc sĩ tại Đài Loan

- Trợ cấp doanh nghiệp thực tập chi trả được toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, ký túc xá, hàng tháng tiết kiệm được từ 5-7tr/tháng

Doanh nghiệp khách sạn thực tập tại Đài Loan

- Khách sạn Just Live In: http://www.justliveinn.com.tw/

- Khách sạn White House: https://www.wh-resort.com/

Mô tả các công việc vị trí thực tập doanh nghiệp khách sạn tại Đài Loan: Link

Cẩm nang chi tiết về chương trình: Link

2. Thạc sĩ chuyên ngành Cơ điện tử và Quản lý công nghiệp

Học bổng: 100%

Số lượng: 02

Đối tượng:

- Sinh viên năm cuối đã hoàn thành chương trình học hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành, Ưu tiên chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Cơ khí

- Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 550, IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương

Quyền lợi tham gia chương trình:

- Miễn giảm 100% học phí cho 2 năm học Thạc sĩ tại Đài Loan

- Thực tập tại doanh nghiệp do nhà trường sắp xếp

Doanh nghiệp thực tập tại Đài Loan: Link

Cẩm nang chi tiết về chương trình: Link

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/9/2021

Liên hệ giải đáp thông tin

Văn Phòng Học bổng Giáo dục Quốc tế, Tầng 6, Tháp A, Sky city Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội hoặc Số 9 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: (+84) 904 254 200 - (+84) 243 633 1786, Website: https://taiwan.edu.vn/, Email:vpduhocdailoan@gmail.com, Fanpage: https://tinyurl.com/vpduhocdailoan

Youtube: https://tinyurl.com/ytvpduhoc

Giới thiệu về Du học Đài loan: https://tinyurl.com/gtduhocdailoan

Học bổng Du học Đài loan: https://tinyurl.com/hbduhocdailoan

Video chia sẻ của du học sinh: https://tinyurl.com/duhocsinh

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa

- Lưu: HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thuỷ