HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 04/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2023

 

Thông báo

Chương trình Học bổng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

 

Chương trình Học bổng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao thông qua một trong những chương trình học bổng toàn diện nhất trên thế giới. Học bổng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ là một chương trình học bổng cạnh tranh do chính phủ tài trợ, được trao cho các sinh viên và nhà nghiên cứu xuất sắc theo đuổi chương trình toàn thời gian hoặc ngắn hạn tại các trường đại học hàng đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Học bổng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích xây dựng một mạng lưới các nhà lãnh đạo tương lai cam kết tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và hiểu biết lẫn nhau giữa các xã hội.

 

Đối tượng đủ điều kiện

·    Công dân đến từ mọi quốc gia ngoài Thổ Nhĩ Kỳ.

·    Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp vào cuối năm học hiện tại.

·    Các nhà nghiên cứu sinh và học thuật.

 

Tiêu chí về độ tuổi

·    Đối với chương trình đại học: dưới 21 tuổi;

·    Đối với chương trình thạc sĩ: dưới 30 tuổi;

·    Đối với chương trình tiến sĩ: dưới 35 tuổi;

·    Đối với học bổng nghiên cứu: dưới 45 tuổi;

 

Giá trị học bổng

·    Miễn toàn bộ học phí;

·    Học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ với khóa học tiếng 1 năm;

·    Được cung cấp chỗ ở;

·    Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi;

·    Được cung cấp bảo hiểm y tế;

·    Trợ cấp hàng tháng. 1700 TL đối với bậc đại học, 2400 TL đối với thạc sĩ và 3000 TL đối với tiến sĩ.

 

Hồ sơ bao gồm

·    Bản sao Căn cước công dân và hộ chiếu;

·    Ảnh của ứng viên được chụp trong vòng 1 năm trở lại đây;

·    Kết quả kỳ thi quốc gia (nếu có);

·    Văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

·    Bảng điểm;

·    Kết quả thi quốc tế (GRE, GMAT, SAT, v.v.) nếu được yêu cầu bởi Đại học hoặc Chương trình được chọn;

·    Các kết quả kiểm tra ngôn ngữ quốc tế như TOEFL, Delf nếu được yêu cầu bởi Đại học hoặc Chương trình đã chọn;

·    Bản đề xuất cho một chủ đề nghiên cứu thực hiện (chỉ cho các ứng viên tiến sĩ).

 

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 20 tháng 2 năm 2023.

 

Thông tin chi tiết có thể tham khảo thêm trên trang web chính thức của Chương trình: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ và sinh viên, học viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Việt Long