HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 27/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2022/2023

 

Đại sứ quán Anh trân trọng thông báo chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh cho năm học 2022/2023 đã chính thức mở đơn. Học bổng Chevening của Chính phủ Anh mang đến cơ hội phát triển chuyên môn và sự nghiệp cho các cá nhân có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội thông qua quá trình học tập tại Anh.  Đặc biệt trong năm học tới, với sự hỗ trợ của chính phủ Wales, chương trình Chevening sẽ cung cấp thêm các suất học bổng dành cho các ứng viên lựa chọn theo học tại các trường đại học tại xứ Wales.   

Hình thức: Học bổng toàn phần cho thạc sĩ trong 01 năm tại bất kì trường Đại học nào tại Vương quốc Anh. 

Lĩnh vực: không giới hạn (Chevening hỗ trợ hơn 12,000 khóa học) 

Tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng, ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học nhưng chưa cần nộp thư mời nhập học của trường. Thư mời nhập học cần được nộp muộn nhất vào ngày 14/07/2022 sau khi đã kết thúc vòng phỏng vấn.  

Phương thức ứng tuyển: ứng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử  https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp 

Thời gian ứng tuyển: 3/8 – 2/11/2021 

Thông tin liên hệ và giải đáp:

·     Trong trường hợp gặp vấn đề kĩ thuật, ứng viên có thể gửi email tới địa chỉ  vietnam@chevening.org để nhận được trợ giúp.  

·     Đối với những vấn đề khác liên quan đến Chevening, ứng viên có thể liên hệ với Ban Điều phối Học bổng Chevening qua địa chỉ chevening.vietnam@ukinvietnam.com

Chi tiết về học bổng, ứng viên truy cập website chính thức: www.chevening.org và trang Facebook của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam: https://bit.ly/3kqzMpy 

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các sinh viên Học viện quan tâm đăng ký dự tuyển./.

leftcenterrightdel
 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- TT QHCC&HTSV;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Nguyễn Việt Long