HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 26 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình Hè quốc tế 2024 tại ĐH Padjadjaran (Indonesia)

Làn sóng phục hồi: Sứ mệnh bền vững ven biển

 

Khoa Thủy sản và Khoa học Biển tại Đại học Padjadjaran (Indonesia) là một đơn vị có uy tín trong đào tạo lĩnh vực thủy sản và khoa học biển. Hàng năm, trường tổ chức chương trình Trại hè quốc tế về lĩnh vực khả năng phục hồi của biển dành cho sinh viên toàn cầu.

1.     Thông tin chương trình Trại hè

a. Nội dung chương trình

Các thành phố ven biển đang đối mặt với những mối đe dọa lớn từ biến đổi khí hậu, như mực nước biển dâng cao và bão mạnh hơn, trầm trọng hơn do các hoạt động của con người như đô thị hóa và gián đoạn dòng chảy trầm tích. Khả năng phục hồi ven biển là rất quan trọng để bảo vệ những khu vực này, và cầnáp dụng các chiến lược như giải pháp dựa vào hệ sinh thái, cơ sở hạ tầng thích ứng và sự tham gia của cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi từ các thách thức khí hậu.

Chương trình Hè Quốc tế với chủ đề "Làn Sóng Phục Hồi: Sứ Mệnh Bền Vững Ven Biển" nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bền vững ven biển và phù hợp với các mục tiêu toàn cầu như Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Chương trình nhằm truyền cảm hứng cho các ứng viên trở thành những người bảo vệ môi trường và những tác nhân thay đổi, cam kết bảo tồn các hệ sinh thái ven biển cho các thế hệ tương lai.

Chương trình gồm các nội dung chính:

i) Du lịch biển

ii) Công nghệ vận chuyển cá

iii) Hệ sinh thái biển nhiệt đới

iv) Nước, môi trường và công nghệ quản lý

v) Nước biển nóng lên, hệ sinh thái biển và ô nhiễm

vi) Thủy sản

vii) Tầm quan trọng của việc bảo tồn rừng ngập mặn

Sinh viên có thể đăng ký học online hoặc hybrid (kết hợp online và offline)

Khóa học hybrid sẽ bao gồm field trip 5 ngày, tham gia một số địa điểm bảo tồn thủy sản ở Karawang và Trung tâm bảo tồn tự nhiên ở phía Bắc Jakarta.

Lịch trình chi tiết xem trong file đính kèm.

b. Phí đăng ký tham dự

- Đối với chương trình online: $50

- Đối với chương trình hybrid: $350 (đã bao gồm ăn, ở, đi lại cho 5 ngày fieldtrip, chưa bao gồm vé máy bay, bảo hiểm)

Sinh viên từ các trường ĐH đối tác được giảm 20% phí đăng ký tham dự.

2.     Tiêu chí dự tuyển

- Sinh viên, học viên đang học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Có khả năng tiếng Anh để học chương trình bằng Tiếng Anh và giao tiếp với giảng viên, sinh viên nước ngoài.

3.     Cách thức nộp đơn:

Sinh viên gửi bản scan bảng điểm và thông tin cá nhân đến cô Thủy Ban HTQT (email: btthuy@vnua.edu.vn) trước ngày 15/6/2024.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia Chương trình. Sinh viên lưu ý thực hiện thủ tục đề cử và dự tuyển đúng các thời hạn nêu trên./.   

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Việt Long

 

leftcenterrightdel