HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 29 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Các chương trình trao đổi sinh viên

tại ĐHQG Chungnam – Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Chungnam – Hàn Quốc (Chungnam National University) thông báo tuyển sinh các chương trình trao đổi sinh viên kỳ thu năm 2020.

Chương trình và hỗ trợ tài chính 

TT

Chương trình

Mục đích/Nội dung học tập

Hỗ trợ tài chính

1

Global Scholarship Program (GSP)

Nâng cao vốn hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc

Miễn học phí, ăn, ở tại KTX

2

Internship Program (IP)

Tích lũy kinh nghiệm về lĩnh vực quan hệ quốc tế thông qua làm việc tại Phòng Quan hệ quốc tế

Miễn học phí, lớp tiếng Hàn chuyên sâu miễn phí, sinh hoạt phí hàng tháng

3

Regular Exchange Student Program

Theo Biên bản ghi nhớ ký với các trường đối tác

Miễn học phí, lớp tiếng Hàn chuyên sâu miễn phí

4

Summer Session for International Students (SSIS)

Trao đổi tín chỉ (1 học phần tiếng Hàn và 1 học phần tự chọn bằng tiếng Anh), trao đổi văn hóa/tham quan, thực tế

5

Globally Remarkable Academic Success Program (GRASP)

Winter for International Learners & Leaders (WILL)

Nâng cao vốn hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc, tham quan một số viện nghiên cứu

 

Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn dự tuyển (mẫu sẵn);

2. Bản chính giấy chứng nhận nhập học;

3. Bản chính bảng điểm (do Ban Quản lý đào tạo cấp);

4. Thư giới thiệu;

5. Bản sao (in màu) trang thông tin hộ chiếu còn thời hạn đến ngày cuối cùng của chương trình;

6. 01 ảnh hộ chiếu (cỡ 3.5*4.5cm);

7. Sổ phụ ngân hàng chứng minh khả năng tài chính của sinh viên trong thời gian học tập tại Hàn Quốc (1500 đô la Mỹ đối với sinh viên tham gia các chương trình ngắn hạn, 7000 đô la Mỹ đối với sinh viên tham gia 01 kỳ học, 14000 đô la Mỹ đối với sinh viên tham gia 01 năm học);

8. Sơ yếu lý lịch/Resume đối với sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh.

Hồ sơ sau khi được tiếp nhận

1. Bản sao bảo hiểm y tế (bao gồm cả chi phí cho những tổn hại ở nước ngoài);

2. Chứng nhận sức khỏe;

3. Đơn khai nhập cảnh;

4. Thỏa thuận tham gia chương trình trao đổi sinh viên (03 trang).

Thời hạn đề cử: 15/5/2020.

Thời hạn dự tuyển: 01/6/2020

Thông tin về các chương trình và tiêu chuẩn dự tuyển: Files kèm theo Thông báo hoặc website: http://cnuint.cnu.ac.kr/ .

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển: Ứng viên gửi bản gốc hồ sơ đến PARK Minji Coordinator (Asia Cooperation and Exchange program), (email: minji.park@cnu.ac.kr, ĐT: +82-42-821-7048), Office of International Affairs, Rm #201, E1-1 Building, 99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Republic of Korea. Ứng viên gửi bản scan hồ sơ dự tuyển đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Thị Bích Thủy