HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 12/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Các chương trình học bổng của Chính phủ Ấn Độ

 

Đại sứ quán Ấn Độ thông báo xét cấp học bổng đào tạo bậc đại học và sau đại học trong khuôn khổ Chương trình học bổng ICCR (Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ).

Học bổng ICCR: Chi tiết học bổng có trên trang thông tin A2A http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

+ Đào tạo các ngành trừ y, nhân lực ngành y, thời trang, luật và các chương trình tích hợp 05 năm:

- Học bổng hợp tác song Hằng – sông Mê Công;

- Chương trình Trao đổi văn hóa Dr. S. Radhakrishnan (CEP);

- Học bổng Chung Atai Bihari Vajpayee (GSS).

+ Đào tạo chuyên ngành văn hóa Ấn Độ như múa, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật biểu diễn, điêu khắc, ngôn ngữ, ẩm thực Ấn Độ…:

- Học bổng múa và âm nhạc Lât Mangeshkar.

Độ tuổi dự tuyển: Điều kiện tuổi dành cho ứng viên Đại học và Sau Đại học là từ 18 đến 40 và tối đa 50 cho bậc Tiến sĩ.

Trị giá học bổng: Bao gồm lệ phí visa, học phí, sinh hoạt phí, chỗ ở và vé máy bay khứ hồi một lần hạng phổ thông.

Thông tin tham khảo dự tuyển:

https://www.indembassyhanoi.gov.in/page_ol/iccr-scholarships/

Thời hạn dự tuyển: Các ứng viên quan tâm nộp hồ sơ online qua trang http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ kèm theo một số giấy tờ cơ bản trước ngày 30/04/2024 và nộp hồ sơ bản in đầy đủ tới Đại sứ quán Ấn Độ trước ngày 07/05/2024.

Liên hệ giải đáp: Bà Trịnh Thị Tuyết, Đại sứ quán Ấn Độ, số 58-60 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam (tel: 84-24-38244990 máy lẻ 8, email: scholarships.hanoi@mea.gov.in).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện có nhu cầu đào tạo quan tâm dự tuyển./.

File đính kèm: invitation-to-universities.pdf

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long