HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 37/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Các chương trình đào tạo đại học tại Ấn Độ

 

Phòng Điều phối (Bộ phận Sinh viên) – Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông qua cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài tuyển sinh đào tạo các chương trình đào tạo đại học sau đây:

TT

Chương trình

Đào tạo đại học ngành kỹ thuật (BE), công nghệ (B Tech), dược (B Farmacy), mỹ thuật (B Arch), MBBS & BDS

1

Yêu cầu chung

- Thí sinh bắt buộc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cho ngành MBBS/ BDS

- Hồ sơ đầy đủ các tài liệu bắt buộc, được dịch chứng thực, lập thành 03 bộ

- 03 ảnh chân dung chụp gần đây

- 03 bản dịch chứng thực cùng bảng điểm biểu hiện tỉ lệ % điểm đạt của các môn học (chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ 10+2 của Hiệp hội đại học Ấn Độ (http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluHYPERLINK "http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluation.asp"ation.asp) đối với thí sinh ngành BE /B Pharmacy/MBBS/ BDS

- 03 bộ tài liệu gồm các giấy tờ được dịch chứng thực gồm 04 trang đầu tiên của hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy xác nhận của trường học gần đây nhất, điểm thi NEET-UG 2019 đối với thí sinh khối ngành y dược

2

Yêu cầu riêng

MBBS/ BDS:

· Đảm bảo tối thiểu 50% tổng điểm có ít nhất 50% điểm các môn học lý, hóa và sinh tách riêng và 50% điểm môn Anh ngữ được xét đạt (tương đương hệ 10+2 tại Ấn Độ)

· Điểm tuyển sinh đại học tối thiểu đạt thứ 50 trong kỳ thi

· Học phí tham khảo tại website AIIMS

· Danh sách các trường đại học: Phụ lục 1

BE / B Tech:

· Đảm bảo tối thiểu 60% tổng điểm có ít 60% điểm các môn Lý, Hóa, Toán tách riêng và 50% điểm môn Anh ngữ được xét đạt (tương đương hệ 10+2 tại Ấn Độ)

· Danh sách các trường đại học: Phụ lục 2

B Pharmacy:

· Đảm bảo tối thiểu 60% tổng điểm có ít 60% điểm các môn Lý, Hóa, Sinh tách riêng và 50% điểm môn Anh ngữ được xét đạt (tương đương hệ 10+2 tại Ấn Độ)

· Danh sách các trường đại học: Phụ lục 2

B Arch:

· Thí sinh đăng ký khóa học B Arch được yêu cầu để vượt qua Bài kiểm tra năng khiếu theo quy định của Hội đồng Kiến trúc. Ứng viên không vượt qua bài kiểm tra năng khiếu sẽ không đủ điều kiện nhận giải thưởng tuyển sinh của Hội đồng Kiến trúc, New Delhi.

3

Thời hạn dự tuyển

15/6/2020

4

Lưu ý

Bổ sung bảng điểm lớp 12 muộn nhất ngày 15/7/2020

 

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển: Ứng viên gửi bản gốc hồ sơ đến Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội (địa chỉ: Ms. Hoang Mai Nhung, Education and Scholarships Section, Embassy of India, Hanoi, Tel: 84-24-38244990, Email: scholarships.hanoi@mea.gov.in). Ứng viên gửi bản scan hồ sơ dự tuyển đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

Các file đính kèm

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Việt Long