TT

Tên đề tài

Nhóm sinh viên

Đơn vị

Năm

Người hướng dẫn

Kết quả

 

Năm 2020

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý và đặc tính sinh học của Feline panleukopenia virus.

Nguyễn Quang Hưng

Lê Phương Nam

Nguyễn Thị Linh

Khoa Thú y

2020

ThS. Lê Văn Hùng

ThS. Nguyễn Thị Yến

Nhì

2

Nghiên cứu tạo kháng thể chẩn đoán bệnh đốm khảm chanh leo do virus Pasiflora mottle virus gây hại trên chanh leo.

Lê Thị Tuyết

 

Khoa Nông học

2020

PGS.TS. Hà Viết Cường

Ba

 

Năm 2019

 

 

 

 

 

1

Sàng lọc, đánh giá hợp chất có hoạt tính sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng nấm gây bệnh panama trên chuối

Phạm Lê Anh Minh

Trần Hữu Định

Vũ Duy Thái Sơn

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lê Phương Anh

Khoa Công nghệ sinh học

2019

TS.Nguyễn Xuân Cảnh

Nhì

2

Xác định vector biểu hiện của protein màng ngoài của Candidatus Liberibacter Asiaticus gây bệnh vàng lá gân xanh (VLGX)

Đặng Thị Loan

Lê Thị Hồng Hạnh

Khoa Nông học

2019

PGS.TS. Hà Viết Cường

Ba

 

Năm 2017

 

 

 

 

 

1

Đánh giá khả năng ức chế nấm Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt của vi khuẩn đối kháng phân lập từ đất

Hàn Việt Cường

Khoa Nông học

2017

PGS.TS. Hà Viết Cường

Nhất