TT

Tác giả 

Năm

Công trình

Cá nhân/tập thể được trao Giải thưởng Vifotec

1

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự thuộc Viện Sinh học nông nghiệp

2008

Công trình "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh bắt nguồn từ nuôi cấy mô cho miền bắc Việt Nam" 

2

PGS.TS. Hồ Hữu An và các cộng sự: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thành; PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh; KS.Vũ Thanh Hải; TS.Cao Việt Hà; TS.Nguyễn Kim Thanh; KS.Nguyễn Hồng Phương; KS.Nguyễn Văn Cường; KS.Nguyễn Anh Tuấn- Trường Đại học Nông nghiệp I; Viện Cơ điện Nông nghiệp Sau thu hoạch

2007

Công trình: Nghiên cứu công nghệ và thiết bị phù hợp để sản xuất rau an toàn, kiểu công nghiệp đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao - Lĩnh vực sinh học.

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và các cộng sự - Viện sinh học nông nghiệp

2004

Công trình: Chọn tạo và phát triển giống lúa lai hai dòng TH3 – 3 (two line hydbrrid 3-3) ngắn ngày, nâng suất cao, chất lượng tốt cho vụ xuân muộn, mùa sớm ở miền Bắc Việt Nam - Lĩnh vực sinh học. 

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và các cộng sự - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

 

 

1998

Công trình: Chọn tạo dòng bất dục đực di truyền nhân cảm nhiệt độ (TGMS) để phát triển lúa lai hai dòng - Lĩnh vực sinh học.