\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TT

\r\n
\r\n

\r\n Tên công trình

\r\n
\r\n

\r\n Người thực hiện

\r\n
\r\n

\r\n Đơn vị

\r\n
\r\n

\r\n Năm

\r\n
\r\n

\r\n CB.hướng dẫn

\r\n
\r\n

\r\n Kết quả

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Năm 2011

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 1.

\r\n
\r\n

\r\n Xác định virus lùn sọc đen phương Nam trên cỏ và thử nghiệm tạo kháng huyết thanh chẩn đoán virus lùn sọc đen phương Nam (Southern rice black streaked dwarf virus)

\r\n
\r\n

\r\n Lê Thị Hải

\r\n
\r\n

\r\n BVTV

\r\n
\r\n

\r\n 2011

\r\n
\r\n

\r\n TS. Hà Viết Cường

\r\n
\r\n

\r\n Nhất

\r\n
\r\n

\r\n 2.

\r\n
\r\n

\r\n Phân lập các chủng vi khuẩn Streptomyces spp gây bệnh ghẻ thường khoai tây (common seab) và xác định các yếu tố gây bệnh của chúng bằng kỹ thuật PCR

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Tràng Hiếu

\r\n
\r\n

\r\n CNSH

\r\n
\r\n

\r\n 2011

\r\n
\r\n

\r\n TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n 3.

\r\n
\r\n

\r\n Ứng dụng phần mêm mô phỏng SWAT để đánh giá tác động của biến động diện tích rừng đến chế độ dòng chảy lưu vực thượng nguồn sông Mã

\r\n
\r\n

\r\n Trần Hữu Hùng

\r\n

\r\n Lê Hồng Giang

\r\n

\r\n Đặng Thị Liên

\r\n

\r\n Vũ Thị Ngọc Diễm

\r\n

\r\n Nguyễn Trường Sơn

\r\n
\r\n

\r\n TN&MT

\r\n
\r\n

\r\n 2011

\r\n
\r\n

\r\n TS. Nguyễn Duy Bình

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Năm 2012

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 4.

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu giải trình tự gen và một số đặc tính sinh học phân tử của virus gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) phân lập trên đàn lợn nuôi tại vùng phụ cận Hà Nội (bệnh tai xanh).

\r\n
\r\n

\r\n Dương T. Minh Huyền
\r\n Tạ Phan Anh
\r\n Bùi Quang Phong
\r\n Nguyễn Phú Tú
\r\n Trần Thị Hương Giang

\r\n
\r\n

\r\n Khoa TY

\r\n
\r\n

\r\n 2012

\r\n
\r\n

\r\n TS. Nguyễn Thị Lan

\r\n
\r\n

\r\n Giải Nhì

\r\n
\r\n

\r\n 5.

\r\n
\r\n

\r\n Tạo cây khoai tây chuyển gen mang cấu trúc miRNA nhằm  ức chế biểu hiện gen TXR1 phục vụ công tác chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh ghẻ thường

\r\n
\r\n

\r\n Ngô Thị Thanh Hiền
\r\n Lưu Thị Trang

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Công nghệ sinh học

\r\n
\r\n

\r\n 2012

\r\n
\r\n

\r\n KS. Nguyễn Thị Thùy Linh

\r\n
\r\n

\r\n Giải Ba

\r\n
\r\n

\r\n 6.

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu tốc độ phân huỷ tàn dư thực vật trong đất xám huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

\r\n
\r\n

\r\n Bùi Thị Hoàn
\r\n Phạm Thị Tươi

\r\n
\r\n

\r\n Khoa tài nguyên và Môi trường

\r\n
\r\n

\r\n 2012

\r\n
\r\n

\r\n TS. Cao Việt Hà

\r\n
\r\n

\r\n Giải Ba

\r\n
\r\n

\r\n 7.

\r\n
\r\n

\r\n Phân tích lợi ích – chi phí các phương án sử dụng rơm rạ tại hộ nông dân huyện ứng hoà, tp. Hà Nội

\r\n
\r\n

\r\n Đỗ Năng Hiếu
\r\n Hoàng Hương Giang
\r\n Trần Thu Trang

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Kinh tế &PTNT

\r\n
\r\n

\r\n 2012

\r\n
\r\n

\r\n TS. Nguyễn Mậu Dũng

\r\n
\r\n

\r\n Giải Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n 8.

\r\n
\r\n

\r\n Xây dựng website tin học trực tuyến khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n
\r\n

\r\n Phạm Thị Kim Anh
\r\n Trần Huyền Diệu
\r\n Phan Thị Thùy Dung
\r\n Lường Thị Hà

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Công nghệ thông tin

\r\n
\r\n

\r\n 2012

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Lê Thị Nhung

\r\n
\r\n

\r\n Giải Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n 9.

\r\n
\r\n

\r\n Phát triển dòng thuần ngô tẻ từ các vật liệu có nguồn gốc khác nhau nhằm tạo các dòng thuần đa dạng di truyền phục vụ chọn tạo giống ngô ưu thế lai.

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Thị Tuyên
\r\n Nguyễn Thị Ngọc Mai
\r\n Nguyễn Thanh Hoa
\r\n Dương Văn Hiệp

\r\n
\r\n

\r\n Khoa Nông học

\r\n
\r\n

\r\n 2012

\r\n
\r\n

\r\n PGS.TS. Vũ Văn Liết

\r\n
\r\n

\r\n Giải Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Năm 2013

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 10.

\r\n
\r\n

\r\n Ứng  dụng dụng kỹ thuật hoá mô miễn dịch để chẩn đoán bệnh do Circovirus gây nên trên lợn trên lợn ở vùng phụ cận Hà Nội

\r\n
\r\n

\r\n Lương Quốc Hưng
\r\n Phạm Phan Hướng
\r\n Hoàng Văn Minh
\r\n Nguyễn Vũ Sơn
\r\n Nguyễn Thị Huyền

\r\n
\r\n

\r\n Thú Y

\r\n
\r\n

\r\n 2013

\r\n
\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Thị Lan

\r\n
\r\n

\r\n Nhất

\r\n
\r\n

\r\n 11.

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số trong quá trình sấy phuc đến chất lượng sản phẩm bột chè xanh hoà tan sử dụng làm nguyên liệu chế biến trà sữa

\r\n
\r\n

\r\n Ngô Văn Quang
\r\n Nguyễn Thị Dinh
\r\n Nguyễn Thị Lý Phạm Quang Khiên
\r\n Nguyễn Thị Thu

\r\n
\r\n

\r\n Cơ Điện

\r\n
\r\n

\r\n 2013

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Phạm Đức Nghĩa

\r\n
\r\n

\r\n Nhì

\r\n
\r\n

\r\n 12.

\r\n
\r\n

\r\n Phân loại cây Tam Thất thu thập từ SaPa dựa vào trình tự gen 18S rRNA và gen matK

\r\n
\r\n

\r\n Hoàng Mạnh Hùng
\r\n Lê Thị Thiên Nga
\r\n Lưu Thị Trang

\r\n
\r\n

\r\n CNSH

\r\n
\r\n

\r\n 2013

\r\n
\r\n

\r\n KS.Nguyễn Thị Thuỳ Linh

\r\n
\r\n

\r\n Ba

\r\n
\r\n

\r\n 13.

\r\n
\r\n

\r\n Nhận thức của người dân nông thôn về chính sách nông thôn mới - Nghiên cứu tại xã hải Đường - Hải hậu - Nam Định

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Thị Hồng Yến
\r\n Nguyễn Thị Lan
\r\n Lương Xuân Tình

\r\n
\r\n

\r\n XHH

\r\n
\r\n

\r\n 2013

\r\n
\r\n

\r\n Ngô Trung Thành

\r\n
\r\n

\r\n KK

\r\n
\r\n

\r\n 14.

\r\n
\r\n

\r\n Ứng dụng chế phẩm nấm đối kháng (Trichoderma Viride) phòng trừ một số loại nấm hại cây trồng

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Văn Kiên
\r\n Phạm Thị Lan Anh
\r\n Phan Quốc Luật

\r\n
\r\n

\r\n KHCT

\r\n
\r\n

\r\n 2013

\r\n
\r\n

\r\n PGS.TS Đỗ Tấn Dũng

\r\n
\r\n

\r\n KK

\r\n