\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TT

\r\n
\r\n

\r\n Tên công trình

\r\n
\r\n

\r\n Tác giả

\r\n
\r\n

\r\n Giáo viên hướng dẫn

\r\n
\r\n

\r\n Giải thưởng

\r\n
\r\n

\r\n Năm

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Năm 2005

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n Ưu thế lai về các đặc tính quang hợp và năng suất của lúa lai F1  

\r\n
\r\n

\r\n Hoàng Tùng,

\r\n

\r\n  Lớp CT46B 

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Giải nhất 

\r\n
\r\n

\r\n 2005

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản hoa loa kèn trắng (Lilium Longiflorum Thunb)

\r\n
\r\n

\r\n SV. Nguyễn T. Phương Tâm Lớp BQCB 46A 

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Giải ba 

\r\n
\r\n

\r\n 2005

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n Thực trạng thích ứng của sinh viên khoa Sư phạm kỹ thuật đối với việc học tập bằng phương pháp Thảo luận nhóm. (Adaptability of the technical pedagogic students to new study method: group discussion)  

\r\n
\r\n

\r\n Đỗ Vĩnh Hằng (trưởng nhóm);

\r\n

\r\n Nguyễn Thị Hồng, 

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Giải ba 

\r\n
\r\n

\r\n 2005

\r\n
\r\n

\r\n 4 

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu ủ chua bã sắn làm thức ăn dự trữ cho trâu bò 

\r\n
\r\n

\r\n Đỗ Trí Hoà (trưởng nhóm); Hoàng Việt Mười;

\r\n

\r\n Nguyễn Văn Tiến 

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Giải ba 

\r\n
\r\n

\r\n 2005

\r\n
\r\n

\r\n 5 

\r\n
\r\n

\r\n Ứng dụng các enzym amylase trong sản xuất đường maltose từ tinh bột sắn ở quy mô hộ gia đình 

\r\n
\r\n

\r\n Ngô Xuân Trung, K47 

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Giải khuyến khich 

\r\n
\r\n

\r\n 2005

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Năm 2007

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n Điều tra thành phần bệnh hại trên hoa hồng, nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Smith gây bệnh u sùi rễ hoa hồng vùng Hà Nội và phụ cận 

\r\n
\r\n

\r\n Trần Thị Phương Lan (trưởng nhóm);

\r\n

\r\n Vũ Thị Thu Trang;

\r\n

\r\n Hoàng Minh Ngọc 

\r\n
\r\n

\r\n TS. Ngô Thị Xuyên

\r\n
\r\n

\r\n Ba 

\r\n
\r\n

\r\n 2007

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n Điều tra, nghiên cứu tình hình mắc bệnh, biện pháp phòng trị bệnh sổ mũi truyền nhiếm – Infectious Coryza (IC) ở chim cút tại hai vùng chăn nuôi chim cút chính ở miền Bắc nước ta. 

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Thị Minh Hà,

\r\n

\r\n Vũ Thị Hiên;

\r\n

\r\n Lớp Thú y 47A

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Nguyễn Thị Lê Hoa

\r\n
\r\n

\r\n Ba 

\r\n
\r\n

\r\n 2007

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n Xác định môi quan hệ giứa các thông số đánh giá chất lượng nước và mức độ đa dạng động vật phù du trong hồ Bảy Mẫu – Thành phố  

\r\n
\r\n

\r\n SV. Đỗ Thuỷ Nguyên; Lớp MT48 

\r\n
\r\n

\r\n TS. Trịnh Quang Huy

\r\n
\r\n

\r\n Ba 

\r\n
\r\n

\r\n 2007

\r\n
\r\n

\r\n 9 

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu sự phát triển của giun quế trên các nguồn thức ăn khác nhau 

\r\n
\r\n

\r\n Chử Thị Hoà,

\r\n

\r\n Đào Thị Bình An,

\r\n

\r\n Trần Thị Kiều Linh 

\r\n
\r\n

\r\n TS. Vũ Đình Tôn

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến khích 

\r\n
\r\n

\r\n 2007

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương 2 – “chăn nuôi, thuỷ sản đại cương” môn công nghệ 10, trung học phổ thông 

\r\n
\r\n

\r\n Đỗ Thị Hạnh,

\r\n

\r\n Nguyễn Xuân Hồng (Trưởng nhóm),

\r\n

\r\n  Nguyễn Thị Minh Phiến  Lớp SPKT K48 

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Trương Thị Hoa

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến khích 

\r\n
\r\n

\r\n 2007

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Năm 2009

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu bổ sung giun Quế (Perionnyx excavatuss) vào khẩu phần ăn của gà thịt thương phẩm giống Lương Phượng Hoa nuôi tại Trại chăn nuôi Trường ĐHNN- Hà Nội

\r\n
\r\n

\r\n  Nguyễn Thị Xuân

\r\n

\r\n Trần Thị Hương

\r\n

\r\n  Dư Anh Văn

\r\n

\r\n Nguyễn Thế Vinh,

\r\n

\r\n Nguyễn Thị Xiêm

\r\n
\r\n

\r\n TS.Vũ Đình Tôn

\r\n

\r\n ThS.Hán Quang Hạnh

\r\n
\r\n

\r\n Nhì

\r\n
\r\n

\r\n 2009

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n Thiết kế một số mô hình động dạy học chương I,II phần Nông, Lâm, Ngư nghiệp môn công nghệ 10, THPT

\r\n
\r\n

\r\n Bùi Thị Hải Yến

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy

\r\n
\r\n

\r\n Ba

\r\n
\r\n

\r\n 2009

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Năm 2011

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n Ảnh hưởng của Ấu trùng sán lá song chủ Centrocestus Formosanus lên sự sinh trưởng, phát triển của cá chép hương, giống và phương pháp xử lý

\r\n
\r\n

\r\n Phạm Văn Hiển,

\r\n

\r\n Nguyễn Thị Phương Tươi, Nguyễn Thị Thìn,

\r\n

\r\n Lê Văn Giang,

\r\n

\r\n Phùng  Đắc Chiến,

\r\n
\r\n

\r\n Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn

\r\n
\r\n

\r\n Ba

\r\n
\r\n

\r\n 2011

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu khu hệ vi sinh vật đất trong đất bị ô nhiễm kim loại nặng (Cu,Pb,Zn) tại Đông Mai xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Thu Huyền,

\r\n

\r\n Huỳnh Thị Thu Hà,

\r\n

\r\n Chu Hoàng Hải

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Ba

\r\n
\r\n

\r\n 2011

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu khả năng diệt và gây ngán ăn đỗi với sâu xanh bướm trắng (Pieris râpe) của dịch chiết từ một số thực vật tiềm năng

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Ngọc Hòa,

\r\n

\r\n Đinh Thị Phương,

\r\n

\r\n Nguyễn Văn Du,

\r\n

\r\n Lưu Thị Phương,

\r\n

\r\n Nguyễn Thị Cẩm Châu,

\r\n
\r\n

\r\n Đặng Xuân Nghiêm

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n 2011

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n Ảnh hưởng của mùa vụ đến tiểu khí hậu chuồng nuôi tại các trang trại chăn nuôi lợn ở Bắc Giang

\r\n
\r\n

\r\n Vũ Trà My,

\r\n

\r\n Đỗ Thị Chiêm,

\r\n

\r\n Lê Văn Lên,

\r\n

\r\n Lê Thị Hường,

\r\n

\r\n Vương Thanh Long

\r\n
\r\n

\r\n Vũ Đình Tôn,

\r\n

\r\n Lê Hữu Hiếu

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n 2011

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n Thử nghiệm tạo kháng huyết thanh chẩn đoán Virus lùn sọc đen phương nam (Southern rice black streaked dwarf virus)

\r\n
\r\n

\r\n Lê Thị Hải

\r\n
\r\n

\r\n Hà Viết Cường

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n 2011

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý bệnh tiêu chảy thành dịch trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhea - PED) và ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán bệnh PED

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Thị Ngọc,

\r\n

\r\n Nguyễn Thị Minh Lý, Nguyễn Văn Đạt,

\r\n

\r\n Mai Văn Tât,

\r\n

\r\n Đặng Công Thương

\r\n
\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Thị Lan

\r\n
\r\n

\r\n Nhất

\r\n
\r\n

\r\n 2014

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Quan trắc sinh học các thủy vực phục vụ mục đích thủy lợi để xây dựng chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước.

\r\n
\r\n

\r\n Đỗ Thị Mai

\r\n

\r\n Phạm Văn Khoa

\r\n

\r\n Nguyễn Thị Ngoãn 

\r\n

\r\n Nguyễn Văn Sáng

\r\n

\r\n Quách Thế Lương

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Thị Thu Hà

\r\n
\r\n

\r\n Ba

\r\n
\r\n

\r\n 2014

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Phân lập và nghiên cứu đặc điểm các chủng vi sinh vật có khả năng phân giải phosphate khó tan trong đất một số tỉnh miền Bắc

\r\n
\r\n

\r\n Hoàng Thị Vân

\r\n

\r\n Đặng Kim Yến

\r\n
\r\n

\r\n TS. Nguyễn Văn Giang

\r\n
\r\n

\r\n Ba

\r\n
\r\n

\r\n 2014

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Ứng dụng phương pháp multiplex-PCR trong phân lập vi khuẩnXanthomonas oryzaepv. oryzaeXanthomonas oryzae pv.oryzicola

\r\n
\r\n

\r\n Vũ Huy Minh

\r\n

\r\n Nguyễn Quốc Huỳnh,

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Ths. Nguyễn Quốc Chung

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến Khích

\r\n
\r\n

\r\n 2014

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Vai trò của mạng lưới xã hội trong tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

\r\n
\r\n

\r\n Bùi Phương Thảo

\r\n

\r\n Trần Linh Chi,

\r\n

\r\n Bùi Huy Hoàng,

\r\n

\r\n Hà Thị Thu Thảo

\r\n
\r\n

\r\n Nguyễn Thị Minh Khuê

\r\n
\r\n

\r\n Khuyến khích

\r\n
\r\n

\r\n 2014

\r\n