HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH

BAN THƯ KÝ HĐTS

________________

Số: 120 /TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng  8  năm 2017

                                                                

 

THÔNG BÁO

V/v những thủ tục cần thiết đối với thí sinh trúng tuyển nhập học

 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2017, Học viện thông báo các nội dung cho công tác nhập học như sau:

I.   Thời gian: từ ngày 06/09 đến ngày 08/9/2017;

II.  Địa điểm đón tiếp: Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

III. Khi đến nhập học, thí sinh trúng tuyển cần mang theo:

1. Giấy báo trúng tuyển và nhập học của  Học viện Nông nghiệp Việt Nam (bản chính và ba bản sao có công chứng);

2. Bản sao có công chứng Học bạ THPT; bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với học sinh mới tốt nghiệp THPT năm 2017), trường hợp dự thi liên thông từ cao đẳng lên đại học cần thêm bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc Quyết định tốt nghiệp cao đẳng (nếu chưa được cấp Bằng cao đẳng) và bản sao có công chứng bảng điểm ở bậc cao đẳng (kể cả điểm giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng).

3. Hai bản Lý lịch học sinh, sinh viên theo mẫu quy định có xác nhận của xã (phường) nơi Sinh viên  thường trú; Bản sao có công chứng Giấy khai sinh;  6 ảnh cỡ 4 x 6 cm kiểu Chứng minh nhân dân;

4. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn theo quy định (nếu có);

5. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội do Công an xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp;  Chứng minh nhân dân và bản photocopy Chứng minh nhân dân; Bản chính và bản photocopy Thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ chính sách xã hội, hộ nghèo còn giá trị (nếu có).

6. Giấy Chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận) cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban Chỉ huy quân sự xã (phường) cấp (đối với nam).

Ngoài các giấy tờ trên, học sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh cần có giấy chứng nhận hợp lệ, riêng Sinh viên thuộc các đối tượng là con thương binh, con bệnh binh, con liệt sĩ ngoài giấy chứng nhận của phòng Lao động- TBXH cần có thêm bản sao hợp lệ thẻ thương binh, thẻ bệnh binh của cha (mẹ), gia đình liệt sĩ.

7. Các khoản phí khi nhập học:

Học phí học kỳ I năm học 2017- 2018 tạm thu 6.000.000 đ/sinh viên; Sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp được miễn học phí theo quy định.

Các khoản phí khác: Lệ phí nhập học 335.000 đ/sinh viên; Phí duy trì tài khoản (thu hộ ngân hàng): 50.000 đ/sinh viên.

Tiền bảo hiểm y tế bắt buộc 615.000 đ/sinh viên (tính từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2018); Tiền bảo hiểm thân thể tự nguyện 230.000 đ/sinh viên/ 4 năm học.

Anh (chị) sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ, các khoản phí tại mục 7 và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ.

Học viện có 1000 chỗ ở trong ký túc xá dành cho sinh viên khóa 62: Phòng ở khép kín, khang trang, sạch sẽ, đảm bảo an ninh trật tự 24/24 với chi phí nội trú từ 110.000 đồng đến 150.000 đồng/sinh viên/tháng (chưa kể chi phí điện, nước). Học viện ưu tiên chỗ ở nội trú cho các đối tượng ưu tiên tuyển sinh từ 01 đến 07; sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có xá nhận của xã, phường); sinh viện thuộc hộ nghèo (có sổ) và các đối tượng khác (nếu còn chỗ ở). Sinh viên làm thử tục vào ở nội trú tại nơi nhập học, điện thoại liên hệ 0243.6762915, 0989.296.922.

Nếu anh (chị) đến chậm theo quy định, giấy báo này sẽ không có giá trị.

Sau khi nhập học, nếu sinh viên xin thôi học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam không trả lại các khoản đã thu tại mục 7.

                                                                                                

BAN THƯ KÝ HĐTS ĐH

 

(đã ký)

 

Bùi Trần Anh Đào