Ngày nay trình độ học vấn và bằng cấp chưa đủ để quyết định việc tuyển dụng của người sử dụng lao động. Họ còn căn cứ vào yếu tố cá nhân như kỹ năng, sự nhạy bén trong xử lý công việc và giao tiếp của mỗi người lao động, các yếu tố này được người ta gọi là “Kỹ năng mềm” (Soft skill). Các nhà quản lý cho rằng 80% sự thành công của một cá nhân là nhờ vào “kỹ năng mềm”, chứ không phải “kỹ năng cứng”(kiến thức).

Kỹ năng mềm là tổng hợp các kỹ năng giúp con người tư duy và tương tác với con người phục vụ cho công việc nhưng không phải là các kỹ năng chuyên môn. Kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng học và tự học, kỹ năng đàm phán, kỹ năng quản lý thời gian…

Nhận thức được vai trò của kỹ năng mềm đối với giới trẻ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam rất quan tâm đến đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Học viện thường xuyên mời lãnh đạo các doanh nghiệp chia sẻ với sinh viên về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai dự án, kinh nghiệm dự tuyển... Ngoài ra, trong quá trình đào tạo của mình.

Đặc biệt, Học viện đã xây dựng chuẩn đầu ra đối với sinh viên từ khóa 61 trở đi, trong đó sinh viên phải tích lũy tối thiểu 6 tín chỉ kỹ năng mềm theo chương trình đào tạo. Đồng thời, Học viện thành lập Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm nhằm cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho tất cả sinh viên chính quy của Học viện, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, học sinh các trường THPT, học viện, nghiên cứu sinh, người lao động…

Tham gia các khoá học kỹ năng mềm để tăng sự tự tin trong giao tiếp, hoàn thiện bản thân, có cơ hội làm việc dễ dàng, phong cách làm việc chuyên nghiệp và quan điểm lạc quan trong cuộc sống.

Diễn giả Lê Thẩm Dương tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sinh viên Học viện tại một khoá tập huấn kỹ năng mềm

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

            Điện thoại: 01655.276.3680

            Email: ttkynangmem@vnua.edu.vn

            https://www.facebook.com/CSST.vnua