Chi tiết xin liên hệ:           

 Điện thoại:     0961.926.639; 0901.639.266; 024.6261.7578; 024.6261.7520

 Website:         http://tuyensinh.vnua.edu.vn/;