Sinh viên Đại học
Những thủ tục cần thiết đối với thí sinh trúng tuyển nhập học
Căn cứ Kế hoạch triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2017, Học viện thông báo các nội dung cho công tác nhập học như sau:
Sinh viên còn nợ học phí môn học Kỹ Năng Mềm học kì I năm học 2018 – 2019
Để tạo điều kiện cho những sinh viên còn nợ học phí có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học kì 1, năm học 2018 – 2019, Trung tâm cho phép những sinh viên được nộp học phí từ ngày 12/09/2018 đến 16 giờ ngày 05/10/2018
Chuyển giảng đường của các lớp tại khu giảng đường Nguyễn Đăng ngày 08 tháng 9 năm 2018
Sáng ngày 08 tháng 09 năm 2018, giảng đường Nguyễn Đăng được sử dụng để thi tiếng Anh đầu ra cho học viên cao học và sinh viên các lớp tiên tiến, chất lượng cao, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng trong sáng ngày 08/9/2018 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:
Lịch thu tiền học phí sinh viên học kì 1, năm học 2018 – 2019
Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản từ ngày 04/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 10/10/2018. Sau thời hạn trên, sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ bị xóa tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2018 – 2019 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo.
Nộp hồ sơ chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2018-2019
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo hướng dẫn sinh viên thuộccác đối tượng chính sách Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội; Học bổng và hỗ trợ sinh viên người khuyết tật cần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2018-2019.
Danh sách sinh viên xác nhận nhập học, tra cứu thông tin lớp học, mã sinh viên và hướng dẫn sử dụng email sinh viên
Căn cứ kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và nhập học tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018; Căn cứ kế hoạch năm học 2018 – 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:
Danh sách sinh viên nợ chưa thanh toán thủ tục ra trường hệ ĐH, CĐ, VB2 Đợt tốt nghiệp tháng 7 năm 2018
Căn cứ thông tin phản hồi của Ban Tài chính và Kế toán, Văn phòng Học viện, Trung tâm thông tin thư viện Lương Định Của và các Khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV thông báo Danh sách sinh viên nợ chưa thanh toán thủ tục ra trường đợt tốt nghiệp tháng 7 năm 2018
Thông báo về việc mức thu tiền học phí các học phần kỹ năng mềm học kỳ I năm học 2018-2019
Học kỳ I năm học 2018-2019, Trung tâm áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09/07/2018 về việc Quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm của Giám đốc Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.
Hoãn khám sức khỏe đợt 1 cho sinh viên Khóa 63 nhập học từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 năm 2018
Sinh viên khóa 63 nhập học đợt 1 từ ngày 19-23/7/2018 có lịch khám sức khỏe từ ngày 11-13/8/2018. Để chuẩn bị tốt hơn cho buổi khám sức khỏe của sinh viên, Trạm Y tế hoãn lịch khám sức khỏe của tân sinh viên cho đến khi công tác chuẩn bị hoàn tất và đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng của Học viện.
3524

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ