Sinh viên Đại học
14/08/2017

Căn cứ Kế hoạch triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2017, Học viện thông báo các nội dung cho công tác nhập học như sau:

14:13 11/12/2018
Căn cứ Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-HVN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:
11:16 11/12/2018
Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 10/2018 vào ngày 20-21/12/2018, tại Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng (ND207) như sau:
10:11 04/12/2018
Căn cứ thông báo số 152/TB-HVN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thu bằng tốt nghiệp để đối chiếu kiểm tra theo quy chế, còn một số sinh viên khóa 60 chưa nộp bằng tốt nghiệp
16:43 27/11/2018
Lịch thi và danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt thi tháng 12 năm 2018
13:52 20/11/2018
Thực hiện quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự về đăng ký, quản lý nghĩa vụ quân sự, nam sinh viên đến trường nhập học phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (do ban chỉ huy quân sự huyện cấp) và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do ban chỉ huy quân sự phường (xã) cấp.
13:47 20/11/2018
Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế (CIED) và Trung tâm Anh ngữ Excel trân trọng thông báo tuyển sinh lớp IELTS level Beginners (mục tiêu đầu ra 4.0 - 4.5) dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và người học có quan tâm đến luyện thi IELTS tại khu vực Gia Lâm như sau:
18:55 04/11/2018
Ban CTCT&CTSV công bố điểm rèn luyện (file đính kèm) và danh sách sinh viên dự kiến xét nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 (file đính kèm).
09:36 01/11/2018
Căn cứ thông tin phản hồi của Ban Tài chính và Kế toán, Văn phòng Học viện, Trung tâm thông tin thư viện Lương Định Của và các Khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV thông báo Danh sách sinh viên nợ chưa thanh toán thủ tục ra trường đợt tốt nghiệp tháng 9 năm 2018
10:16 26/10/2018
Căn cứ vào thông báo số 380/HVN-QLĐT ngày 27 tháng 4 năm 2018, về việc đăng ký sử dụng giảng đường Nguyễn Đăng để tổ chức thi tuyển sinh liên thông năm 2018, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng trong ngày 03 và sáng 04 tháng 11 năm 2018 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:
09:39 25/10/2018
Căn cứ kết quả học tập năm học 2017-2018; Ban quản lý đào tạo thông báo:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap