\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n (V/v Phúc khảo bài thi tuyển sinh

\r\n

\r\n đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n           Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 cần nộp đơn (theo mẫu đính kèm) tại ban Quản lý đào tạo và lệ phí tại Ban Tài chính kế toán của Học viện.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n           Thời hạn nộp đơn và lệ phí: từ ngày 12/9/2014 đến 17 giờ 30 ngày 27/9/2014 (trừ các ngày thứ 7 và chủ nhật).

\r\n

\r\n           Lệ phí phúc khảo: 200.000 (hai trăm ngàn) đồng/ 1 bài thi.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2014

\r\n

\r\n P.GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n Đinh Văn Chỉnh

\r\n