\r\n Ghi chú: Thí sinh thuộc diện trúng tuyển bổ sung đến nhận Giấy báo trúng tuyển tại ban Quản lý đào tạo của Trường trong thời gian từ ngày 12 đến 14/5/2014

\r\n

\r\n Thời gian, địa điểm làm thủ tục nhập học: 7 giờ 30 ngày 15/5/2014 tại Hội trường C của Trường.

\r\n

\r\n Xem chi tiết tại đây

\r\n