\r\n       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n              Số :   615   /TB_NNH                                                           Hà Nội, ngày   10  tháng   6   năm  2013             

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n VỀ VIỆC DỰ TUYỂN HỌC BỔNG ĐI HỌC TOÀN KHOÁ ĐẠI HỌC

\r\n

\r\n TẠI  MÔNG CỔ NĂM 2013 THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n           Căn cứ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ giai đoạn 2013 – 2016;

\r\n

\r\n           Căn cứ Công văn số 1056/ĐTVNN ngày 30/5/2013 của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu sinh viên dự tuyển học bổng Hiệp định tại Mông Cổ năm 2013;

\r\n

\r\n           Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo để sinh viên khoá 57 (năm thứ nhất) tham gia dự tuyển đi học tại Mông Cổ theo diện Hiệp định năm 2013 như sau:

\r\n
    \r\n
  1. \r\n Số lượng học bổng và chế độ học bổng
  2. \r\n
\r\n

\r\n          Tổng số có 05 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được tuyển chọn và giới thiệu 02 sinh viên năm thứ nhất dự tuyển học bổng đi học toàn khoá đại học.

\r\n

\r\n           Thời gian đào tạo: chương trình đại học, tiến sĩ: từ 04 đến 05 năm học, chương trình thạc sĩ: 02 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Mông Cổ) và sau khi hoàn thành năm học dự bị sẽ được chuyển vào học chuyên ngành. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9/2013.

\r\n

\r\n           Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Mông Cổ cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Mông Cổ đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.

\r\n

\r\n           Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào trừ trường hợp Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Mông Cổ và Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ có thông báo bằng văn bản cơ sở đào tạo không có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nguyện vọng ứng viên đã đăng ký.

\r\n
    \r\n
  1. \r\n Đối tượng và điều kiện dự tuyển
  2. \r\n
\r\n

\r\n - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài, cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước;

\r\n

\r\n - Chưa đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2013;

\r\n

\r\n - Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

\r\n

\r\n           Thông tin chi tiết và quy định về dự tuyển chương trình học bổng này xin xem tại Thông báo số 592/TB-BGDĐT ngày 13/5/2013 của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng tải trên các trang  web: www.moet.gov.vnwww.vied.vn.

\r\n
\r\n

\r\n                                                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận :

\r\n

\r\n - Tổ Thư ký Website;                                                              PGS, TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n - Lưu VTHC, CTCT&CTSV.

\r\n

\r\n                                                                                 

\r\n