HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 22/ TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016.

THÔNG BÁO

V/v VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG CÁC NHÀ TÀI TRỢ NĂM HỌC 2016-2017

 

Nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các nhà tài trợ cấp cho sinh viên các suất học bổng trong năm học 2016-2017 mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng từ các nguồn tài trợ sau:

1.      Học bổng Viettel: 20.000.000 đồng

2.      Học bổng Bảo hiểm Bảo Việt: 30.000.000 đồng

3.      Học bổng VietinBank: 20.000.000 đồng

4.      Học bổng “Hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó” do thầy Lê Diệp Đĩnh – nguyên giảng viên Khoa LLCT&XH: 10.000.000 đồng

Chỉ tiêu phân bổ cho các Khoa (theo file đính kèm)

I. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt; vượt khó vươn lên trong học tập, học lực khá, giỏi trở lên, không có môn thi bị điểm F, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên những sinh viên là người dân tộc, miền núi, sinh viên là con mồ côi, gia đình hộ nghèo.

II. Hồ sơ bao gồm: 

1.      Bảng điểm năm học 2015 -2016

2.      Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. (có thể bổ sung sau)

3.      Bản sao Thẻ sinh viên

4.      Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có)

5.      Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có)

6.      Giấy xác nhận tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, công tác xã hội (nếu có)

III. Thời gian nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 10/10/2016

- Địa chỉ nhận hồ sơ: VP Khoa

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng trên. Danh sách sinh viên đề nghị được nhận học bổng lập theo mẫu đính kèm.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CV Trần Minh Đức                SĐT: 0932.001.000

Email: tmduc@vnua.edu.vn   

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu CTCT&CTSV.

 

 KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN


(Đã ký)

  

Nguyễn Thanh Hải