Hòa chung trong không khí kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, đồng thời thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017 về nghiên cứu khoa học của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam cững như tạo cơ hội quý báu để quý thầy cô giáo, nghiên cứu sinh và học viên cao học có cơ hội chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học. Ngày 27/4/2017, Khoa Nông học đã tổ chức Hội thảo khoa học thường niên đợt 1 năm 2017. Đến dự Hội thảo có PGS.TS. Phạm Văn Cường- Phó Giám đốc Học viện, PGS.TS. Trần Văn Quang Trưởng Khoa Nông học cùng toàn thể quý thầy cô giáo thuộc các bộ môn chuyên môn trong Khoa, nghiên cứu sinh và học viên cao học.
Tại Hội thảo, 20 báo cáo thuộc các chuyên ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Chọn giống cây trồng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan được trình bày tập trung chủ yếu vào các biện pháp kỹ thuật mới, hiện đại để nâng cao năng suất cây trồng, tạo các giống mới có chất lượng tốt, an toàn và thân thiện với môi trường, các giải pháp hạn chế sâu bệnh hại cây trồng hiệu quả và bền vững,… các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học cũng được trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần học hỏi lẫn nhau để cùng cập nhật những kiến thức, kỹ thuật mới nhất trong cùng lĩnh vực chuyên môn.

Hội thảo khoa học thường niên đợt 1 năm 2017 khoa Nông học thực sự là diễn đàn dành cho các nhà khoa học lĩnh vực Nông học chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, và các vấn đề lý luận và thực tiễn và tạo ra động lực để khích lệ những nghiên cứu trong thời gian tiếp theo.