Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y

(ISO 17025:2017)

2012

Khoa Thú y

1. Trưởng phòng

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

 

2. Phó Trưởng phòng

+ ThS. Nguyễn Thị Hoa (Số điện thoại: 0985.086.295)

+ TS. Trương Quang Lâm

+ PGS.TS. Lê Văn Phan

 

3. Kỹ thuật viên

ThS. Nguyễn Thị Yến

ThS. Nguyễn Thị Huyên

ThS. Đào Lê Anh

TS. Trương Quang Lâm

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

- Máy RT-PCR

- Máy giả trình tự gen

- Máy đọc Elisa

- Máy huyết học tự động

- Box vô trùng

- Máy đông khô

- Thiết bị phá vỡ tế bào bằng siêu âm

- Máy ly tâm

- Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

- Máy Biorector

- Hệ thống lên men VSV…

-  Phát hiện các tác nhân gây bệnh trên vật nuôi bằng các phương pháp như:

+ Chẩn đoán sinh học phân tử

+ Định danh, phân lập vi khuẩn và thử kháng sinh đồ

+ Chẩn đoán huyết thanh học

+ Xét nghiệm ký sinh trùng

+ Làm tiêu bản bệnh lý, xét nghiệm sinh lý máu

+ Giải trình tự Gen

- Giải trình tự genvirus gây bệnh và kháng thể kháng virus trên vật nuôi: Bệnh Ca rê, lở mồm long móng, PED, Circo type 2, dịch tả lợn; bệnh cầu trùng gà, bệnh cúm gia cầm…

- Xác định các biến đổi bệnh lý của vật nuôi nghi mắc: PRRS ở lợn, dịch tả lợn,, vi rút TGE, Ca rê ở chó, bệnh Gumboro, Newcastle, Marek ở gà, vi rút dịch tả vịt, vi khuẩn Salmonella,...

- Thử kháng sinh đồ: Vi khuẩn E.Coli, vi khuẩn Salmonella

- Phân lập vi khuẩn E. Coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Bacillus Subtilis, Lacto bacillus, Clostridium perfringens, Aptinobacillus Pleuro Pneumonie, Ornithobacterium rhinotracheale, Haemophilus parasuis (Glasser)…