Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Sinh học phân tử và bệnh lý thực vật

2004

Trung tâm Bệnh cây –Khoa Nông học

1. Trưởng phòng

PGS.TS Hà Viết Cường

 

2. Kỹ thuật viên

ThS. Nguyễn Như Hoa

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

- Máy đọc ELISA

- Máy PCR

- Tủ cấy vi sinh Sanyo

- Máy li tâm Beckman

- Kính hiển vi máy ảnh

- Tủ hút

- Tủ cấy vi sinh

- Buồng sinh trưởng

- Máy gradient

- Máy siêu li tâm…

- Chẩn đoán virus hại cây trồng:

+ Lúa lùn sọc đen phương nam (SRBSDV), virus sọc lá lúa (RSV), vàng lụi lúa (RYSV), lùn xoắn lá lúa (RRSV), lúa cỏ (RGSV); …

+ Chẩn đoán các begomovirus (25 loài), các tospovirus (4 loài), các tobamovirus (2 loài), các tombusvirus (2 loài) hại cây rau màu; các potyvirus (20 loài) hại cây rau màu, cây ăn quả…

- Chẩn đoán vi khuẩn hại cây trồng: X.vesticatoria (đốm vi khuẩn cà chua); Chẩn đoán vi khuẩn D.zeae (thối gốc rrex lúa, thối thân ngô)….

+ Chẩn đoán virus CTV, vi khuẩn Ca. Las (bệnh Huanglongbinh) hại cây có múi…

+ Chẩn đoán các badnavirus hại cây hồ tiêu, lúa;

- Tạo kháng thể đơn dòng chẩn đoán bệnh hại thực vật.