Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm sâu bệnh hại

2013-2015

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng

1. Trưởng phòng

TS. Vũ Hồng Quảng

 

-Máy quang phổ UV-VIS

-Máy phổ phân tích nhanh Protein

- Tủ cấy an toàn sinh học

- Máy đo diện tích lá cầm tay

- Tủ thúc mầm Contherm

- Kính hiển vi phản xạ có chụp ảnh E400

Phân tích gen kháng bạc lá, gen kháng rầy nâu, nhân và nuôi cấy vi khuẩn bạc lá.