Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu đa hệ quỹ gen vật nuôi

2007

Khoa Công nghệ sinh học

1. Trưởng phòng

TS. Nguyễn Hữu Đức

 

2. Kỹ thuật viên

Phạm Thu Giang

-Máy PCR gradient nhiệt

-Máy ly tâm lạnh

-Kính hiển vi đảo ngược

-Bộ tạo xung điện

-Hệ thống vi thao tác

-Hệ thống truyền ảnh….

- Công nghệ phôi, công nghệ hỗ trợ sinh sản vật nuôi (Tinh phân biệt giới tính, tinh đông lạnh, môi trường pha loãng tinh, chế phẩm sinh học hỗ trợ sinh sản….)