Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Khoa Môi trường

1999 - 2001

Khoa Môi trường

1. Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm

 

2. Kỹ thuật viên

Phạm Trung Đức

Phùng Thị Vinh

Vũ Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Khánh

Nguyễn Văn Thắng

-Tủ cấy vô trùng

-Tủ định ôn

-Máy đo đa chỉ tiêu nước

-Máy nước cất 2 lần loại bỏ ion WSC/4D

-Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

-Micropipet tự động

-Quang kế ngọn lửa Jeway

-Cân kỹ thuật KERN

-Lò nung Nabertherm

-Máy lắc ngang GFL

-Máy đo độ dẫn Hach

-Bộ cất đạm tự động

-Máy so mầu Labomet

-Tủ hút khí độc

-Nồi hấp

-Bể điều nhiệt

-Tủ lắc ổn nhiệt

-Máy lọc nước siêu sạch

-Nồi hấp, ...

- Phân tích vi sinh vật:Nấm mốc, nấm men, xạ khuẩn, vi sinh vật cố định N2 tự do, vi sinh vật cố định N2 cộng sinh, …

- Phân tích các chỉ tiêu về đất (pH, EC, OC%, OM%, CEC, NH4+…), các chỉ tiêu về nước: ) TSS, TS, BOD5, COD, DO, pH, EC, NH4+, NO3-, Cl-,...

- Phân tích các chỉ tiêu về không khí