Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Khoa học cây trồng (JICA-SATREPS)

2011-2015

Trung tâm nghiên cứu cây trồng Việt Nhật

1. Trưởng phòng

GS.TS Phạm Văn Cường

 

2. Cán bộ nghiên cứu

ThS. Nguyễn Quốc Trung

ThS. Phan Thị Hồng Nhung

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

3. Kỹ thuật viên

ThS. Đinh Mai Thùy Linh

ThS. Hà Thị Quỳnh

KS. Trần Thị Hiên

- Máy đo quang hợp

- Máy đo stress cây trồng

- Hệ thống Scan rễ

- Máy quang phổ

- Hệ thống Keldal

- Hệ thống hấp thụ nguyên tử

- Hệ thống sắc ký lỏng

- Tủ sinh trưởng cây trồng Realtime PCR Agilent

-Xác định gene mục tiêu cây trồng như: Gen kháng bạc lá, kháng rầy nâu, gene năng suất cao trên cây trồng…

- Các chi tiêu sinh lý năng suất cây trồng

- Các chỉ tiêu dinh dưỡng cây trồng…