Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm JICA - Công nghệ sinh học

1999

Khoa Công nghệ sinh học

1. Trưởng phòng

ThS. Tống Văn Hải

 

2. Kỹ thuật viên

Phan Thị Hiền

-Máy PCR + bộ điện di

-Máy đo quang phổ UV-Vi

- Tủ cấy vô trùng….

- Xác định gen mục tiêu trên cây lúa (GN1; fgr, wx; xa5, Xa7, Xa21….); cây cà chua (Gen kháng virus, gen chín chậm Nor, Rin…)

- Phân tích đa dạng di truyền và định danh các loài vi tảo;

- Hàm lượng amylose ở gạo, mùi thơm, nhiệt hóa hồ; hàm lượng anthocyanin ở gạo, ngô;…

- Phân lập, định danh đối tượng gây bệnh trên cây trồng: (Đạo ôn, bạc lá, khô vằn ở lúa; mốc sương ở cà chua,…)