Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Công nghệ sinh học thực vật

2007

Khoa Công nghệ sinh học

1. Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thị Lâm Hải

 

2. Kỹ thuật viên

Phạm Thị Thu Hằng

-Real time PCR,PCR gradient nhiệt

-Máy chụp ảnh gel

-Máy PCR thường

-Máy ly tâm lạnh thu sinh khối lớn

-Tủ sinh trưởng

-Máy khử ion nước….

-Phân tích ADN thực vật (lúa, cúc, đậu tương, ngô..).

- Xác định hình dạng của nấm, khuẩn, mẫu thực vật.

- Xác định độ đa bội của tế bào;

- Dung hợp tế bào trần trong nuôi cấy tế bào trần thực vật;

- Xác định nồng độ ADN, RNA, protein của thực vật, động vật, vi khuẩn….