Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Công nghệ sinh học thực phẩm

2007

Khoa Công nghệ thực phẩm

1. Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

 

2. Kỹ thuật viên

Phạm Thị Dịu

Nguyễn Thị Hồng

- Hệ thống sắc ký

- Hệ thống điện di đứng

Hệ thống lọc luân hồi

Quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS

- Máy Vortex

- Hệ thống lên men tiệt trùng (5l, 15l)

- Bộ Phân tích đạm tự động

- Bộ Soxhlet phân tích

- Hệ thống lên men nhiều bình

- Bộ chưng cất tinh dầu

- Chiết quang kế điện tử

- HPLC 1260 infinity

- Thiết bị chiết pha rắn 12 vị trí (SPE-12port

- Hệ thống GC

- Máy đo màu…

 

- Phân tích về chất lượng thực phẩm: amino acid, protein, lipid, acid béo, glucid

các hợp chất chống oxi hóa (polyphenol, picetamol..)…

- Phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm: Chỉ tiêu độc tố trong nông sản, thực phẩm: mycotoxin, tồn dư kháng sinh, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật (cơ clo, cơ nito, cơ phospho); Chỉ tiêu về vi sinh vật trong thực phẩm.