STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

ĐP.2016.KT

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kinh tế-kỹ thuật tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020

TS. Tô Thế Nguyên

2016

2016

2.

ĐP.2016.06

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà

2016

2016

3.

ĐP.2015.KT

Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông sản chủ yếu góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

2015

2016

4.

ĐP2015.Tr

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng cây cam đường canh trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

PGS.TS. Nguyễn Văn Viên

2015

2016

5.

ĐP.2015.06

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

2015

2016

6.

ĐP.2015.05

Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện quy hoạch và hiệu quả triển khai phát triển cây chè trên địa bàn tỉnh đối với từng vùng, từng huyện cụ thể

TS. Nguyễn Quốc Oánh

2015

2016

7.

ĐP.2015.04

Xây dựng mô hình liên kết trong sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La

TS. Trần Quang Trung

2015

2016

8.

ĐP.2015.2

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

2015

2016

9.

ĐP2014.05

Nghiên cứu tính thích ứng và quy trình nhân nhanh giống chuối tây có nguồn gốc Thái Lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Lâm Hải

2014

2016

10.

ĐP2014.04

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rau an toàn Sapa” cho sản phẩm rau của huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

GS.TS. Nguyễn Văn Song

2014

2016

11.

ĐP.2014.7

Nghiên cứu tính thích ứng và quy trình nhân giống chuối tây nguồn gốc Thái Lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải

2014

2016

12.

ĐP.2014.04

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm tại 6 xã đặc biệt khó khăn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

TS. Nguyễn Mai Thơm

2014

2015

13.

ĐP.2014.3

Ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn quy mô nông hộ tại Cao Bằng

TS. Lê Huỳnh Thanh Phương

2014

2015

14.

ĐP.2014.1

Nghiên cứu phát triển sản xuất giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao Hương cốm 4 tại tỉnh Hải Dương

TS. Nguyễn Văn Mười

2014

2015

15.

ĐP.2014.2

Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống lúa lai 2 dòng, 3 dòng bằng phương pháp mạ khay ném tại Tân Yên, Bắc Giang

TS. Vũ Hồng Quảng

2014

2015

16.

ĐP.2013.6

Xây dựng nhãn hiệu tập thể "Cá nước lạnh Sa Pa" dùng cho sản phẩm cá hồi Vân, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

GS.TS. Nguyễn Văn Song

2013

2016

17.

ĐP.2013.08

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tỏi Thái Thuỵ” dùng cho sản phẩm Tỏi của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

GS.TS. Nguyễn Văn Song

2013

2015

18.

ĐP.2013.04

Nghiên cứu, lựa chọn giống lúa có năng suất và chất lượng bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh, phục vụ xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa của tỉnh Bắc Giang

TS. Nguyễn Mai Thơm

2013

2014

19.

ĐP.2013.03

Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 – 2013 đề xuất giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới của tình Hòa Bình đến năm 2020

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

2013

2014

20.

ĐP.2013.5

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển làng nghề truyền thống của tỉnh Bắc Ninh

PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê

2013

2014

21.

ĐP.2013.7

Nghiên cứu nhu cầu tham gia thị trường bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) cho cây chè với người trồng chè ở Phú Thọ

GS.TS. Nguyễn Văn Song

2013

2014

22.

ĐP.2013.02

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Máy gặt đập liên hợp dạng treo cỡ nhỏ ứng dụng phù hợp địa bàn Hà Nội

TS. Lê Văn Bích

2013

2014

23.

ĐP.2013.01

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, sản xuất cúc vạn thọ lùn TN301 trồng chậu phục vụ nhu cầu trang trí cảnh quan khu vực Hà Nội

ThS. Trịnh Thị Mai Dung

2013

2014

24.

ĐP.2012.2

Ứng dụng công nghệ khí hóa sinh khối và compost ưa nhiệt từ phụ phẩm nông nghiệp làm chất đốt và phân bón hữu cơ quy mô nông hộ tại xã Vĩnh Quang -Thị xã Cao Bằng- Tỉnh Cao Bằng

PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh

2012

2014

25.

ĐP.2012.1

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ xử lý chất thải ở trại chăn nuôi lợn để sản xuất phân bón và làm giảm ô nhiễm môi trường tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh

2012

2014

26.

ĐP.2012.5

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao tính khả thi của một số chính sách phát triển nong nghiệp tại Hà Nội

PGS.TS. Phạm Bảo Dương

2012

2013

27.

ĐP.2012.4

Xây dựng mô hình canh tác hợp lý trên đất một vụ lúa mùa tại vùng núi tỉnh Quảng Ninh

TS. Nguyễn Mai Thơm

2012

2013

28.

ĐP.2012.3

Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống khoai môn chất lượng cao tại Quảng Ninh

TS. Hoàng Đăng Dũng

2012

2012

29.

ĐP2011.6

Nghiên cứu cải tạo giống dê tại tỉnh Bắc Kạn

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

2011

2013

30.

ĐP.2011.5

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa lai hai dòng ở Gia Lai

PGS.TS. Trần Văn Quang

2011

2013

31.

ĐP.2011.3

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất tiên tiến theo hướng Vietgap cho cây bưởi Diễn quy mô nông hộ tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

TS. Đoàn Văn Lư

2011

2013

32.

ĐP2011.4

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất cây Dạ Hiến theo hướng VIETGAP quy mô nông hộ tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

TS. Đoàn Văn Lư

2011

2013

33.

ĐP.2011.1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp kinh tế-kỹ thuật liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghjệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

2011

2013

34.

ĐP.2011.4

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật ghép nhãn HTM-1 trên gốc vải tại Quảng Ninh.

ThS. Nguyễn Thu Thủy

2011

2013

35.

ĐP.2011.2

Sản xuất dòng gà lai F1 ( gà Mía x gà Lương Phượng và gà Ri x gà Lương Phượng) nuôi thả đồi tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

ThS. Đồng Thị Hồng Liên

2011

2012

 

Ghi chú: Học hàm, học vị cập nhật đến ngày 18/5/2019