STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

NN.106-NN.04-2014.16

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của các chủng virus gây ra dịch tiêu chảy cấp ở lợn (Porcine epidemic diarrhea-PED) đang lưu hành ở Việt Nam và ứng dụng trong chuẩn đoán và định hướng sản xuất vaccine

PGS.TS. Lê Văn Phan

2015

2016

Đã nghiệm thu

2.

NN.106-YS.06-2013.16

Nghiên cứu khả năng mang DNA và dung hợp với tế bào biểu mô của các vi thể từ tế bào hồng cầu ngườ nhằm xây dựng hệ thống chuyển gen bằng vi thể

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

2014

2016

Đã nghiệm thu

3.

NN.106-NN.02-2013.30

Xác định và phân tích chức năng mối tương tác giữa protein MAP kinase với một số nhân tố phiên mã ( transcription factor ) trong việc điều khiển khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường ở cây Arabidopsis

TS. Nguyễn Xuân Cảnh

2014

2016

Đã nghiệm thu

4.

NN.CB.FWO.106.2013.20

Nghiên cứu tương tác giữa tính chịu nhiệt, sự chín đột biến và chất lượng của quả cà chua sau thu hoạch

PGS.TS. Trần Thị Định

2014

2015

Đã nghiệm thu

5.

NN.NCCB.106.11-2010.46

Đánh giá đa dạng di truyền của chi lan huệ (Hippeastrum Herb.) ở Việt Nam bằng chỉ thị phân tử

PGS.TS. Phạm Thị Minh Phượng

2011

2014

Đã nghiệm thu

6.

CB106.16.79.09

Nghiên cứu sử dụng công nghệ RNAI trong nâng cao tính kháng bệnh ghẻ do vi khuẩn Streptomyces scabies ở khoai tây

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

2009

2011

Đã nghiệm thu

 

Ghi chú: Học hàm, học vị cập nhật đến ngày 18/5/2019