STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

1

2020.09.318

Liệu những "cú hích" có giúp cải thiện hành vị bảo vệ môi trường? Bằng chứng thực nghiệm từ việc cung cấp thông tin trong chương trình phân loại rác tại nguồn ở Việt Nam

TS. Lê Thị Thanh Loan

2020

2022

2

2020.08/2020/TN

Nghiên cứu quy trình công nghệ phân giải histamine trong nước mắm truyền thống bằng phương pháp cố định tế bào vi khuẩn

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

2020

2023

3

2020.502.01-2019.313

Đánh giá ảnh hưởng của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến hành vi bảo vệ và phát triển rừng của các hộ gia đình vùng Tây Bắc, Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Đức

2020

2022

4

106.05-2020.18

Bệnh vi khuẩn mới nổi, nguy hiểm ở cá rô phi tại Việt Nam, phương pháp chẩn đoán và biện pháp phòng trị.

TS. Trương Đình Hoài

2020

2022