STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

B2019-01

Nghiên cứu xác định tổ hợp phân bón chuyên dùng cho cam, bưởi, thanh long thời kỳ kinh doanh ở một số vùng trồng chính

PGS.TS. Cao Việt Hà

2019

2022

Đang thực hiện

2.

B2019-02

Chọn tạo hai giống gà Liên Minh có năng suất cao

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

2019

2022

Đang thực hiện

3.

B2019-03

Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản

TS. Nguyễn Thị Thu Phương

2019

2021

Đang thực hiện

4.

B2019-04SXTN

Sản xuất thử giống ngô nếp lai VNUA69 tại các tỉnh phía Bắc

ThS. Nguyễn Văn Hà

2019

2021

Đang thực hiện

5.

B2017 - 01

Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật quản lý tổng hợp một số cây dược liệu chủ lực (đinh lăng, chè dây, giảo cổ lam, đương quy, ba kích) cho vùng trồng chính

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

2018

2022

Đang thực hiện

6.

B.DA.2018.01

Sản xuất thử giống lúa lai hai dòng HQ21 tại các tỉnh phía Bắc

PGS.TS. Trần Văn Quang

2018

2019

Đang thực hiện

7.

B2018-11-01SXTN

Sản xuất thử giống lúa ngắn ngày DCG72 tại các tỉnh phía Bắc và Duyên hải Nam Trung bộ

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

2018

2019

Đang thực hiện

8.

B2017-11-01TĐ

Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả của sản xuất một số loại rau, quả ở các tỉnh phía Bắc

GS.TS. Phạm Văn Cường

2017

2021

Đang thực hiện

9.

B.GEN.2017.01

Lưu giữ và bảo quản nguồn gen nông nghiệp nhập nội phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và đa dạng sinh học

TS. Nguyễn Thị Trang

2017

2020

Đã nghiệm thu

10.

B2017-11-02

Nghiên cứu sử dụng đất hợp lý ứng phó với khô hạn vùng duyên hải Nam Trung Bộ

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

2017

2020

Đang thực hiện

11.

B.DA.2017-02

Sản xuất thử giống ngô nếp lai HUA601 tại các tỉnh phía Bắc

ThS. Phạm Quang Tuân

2017

2018

Đang thực hiện

12.

B2016 - 03

Sản xuất thử giống lúa lai hai dòng HQ19 tại các tỉnh phía Bắc

PGS.TS. Trần Văn Quang

2016

2017

Đã nghiệm thu

13.

B2016 - 01

Nghiên cứu chế độ ăn đạt hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường trong nuôi cá tra thương phẩm

PGS.TS. Trần Thị Nắng Thu

2016

2017

Đã nghiệm thu

14.

B2015-11-02

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai ngắn ngày, năng suất cao thích hợp cho cơ cấu vụ đông vùng đồng bằng sông Hồng.

GS.TS. Vũ Văn Liết

2015

2019

Đang thực hiện

15.

B2015-11-01

Nghiên cứu cải tiến các dòng bố mẹ để tạo giống lúa lai 2, 3 dòng có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu rầy nâu, bạc lá.

TS. Nguyễn Văn Mười

2015

2019

Đang thực hiện

16.

B2015-11-06

Nghiên cứu bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà nuôi thả vườn tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam và giải pháp phòng chống

PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ

2015

2017

Đã nghiệm thu

17.

B2015-11-05

Nghiên cứu bệnh suy giảm hô hấp (Ornithobacterium rhinotracheale-ORT) ở gà, xác định căn bệnh và xây dựng các biện pháp phòng chống

PGS.TS. Chu Đức Thắng

2015

2017

Đã nghiệm thu

18.

B2015-11-04

Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire

GS.TS. Vũ Đình Tôn

2015

2017

Đã nghiệm thu

19.

B2015-11-03

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vòng tẩm progesterone đặt âm đạo góp phần nâng cao khả năng sinh sản ở bò

PGS.TS. Sử Thanh Long

2015

2017

Đã nghiệm thu


Ghi chú: Học hàm, học vị cập nhật đến ngày 30/11/2019