STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

B2016 - 04

Lưu giữ và bảo quản nguồn gen nông nghiệp nhập nội phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và đa dạng sinh học

PGS.TS. Phạm Hồng Ngân

2016

2016

Đã nghiệm thu

2.

B2016 - 02

Nghiên cứu đề xuất chính sách , giải pháp thúc đẩy phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm trong trồng trọt, lâm nghiệp và thủy sản

PGS.TS. Lê Hữu Ảnh

2016

2016

Đã nghiệm thu

3.

B.DA2015-11-02

Sản xuất thử giống lúa thơm Hương Cốm 4 cho các tỉnh phía Bắc

ThS. Nguyễn Trọng Tú

2015

2016

Đã nghiệm thu

4.

B.DA2015-11-01

Sản xuất thử giống lúa lai hai dòng TH3-7 năng suất cao, chất lượng khá cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

ThS. Phạm Thị Yến

2015

2016

Đã nghiệm thu

5.

B2015-11-07

Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp khuyến khích chế biến sâu một số nông sản chủ lực của Việt Nam (lúa gạo, cao su, cá tra).

PGS.TS. Quyền Đình Hà (A)

2015

2016

Đã nghiệm thu

6.

B.DAKN.2014-1

Mô hình nhân rộng lợn pietrain kháng stress và lợn lai Pidu vào phục vụ sản xuất lợn siêu nạc ở miền Bắc

PGS.TS. Bùi Văn Đoàn

2014

2016

Đã nghiệm thu

7.

B.SXTN2015.01

Sản xuất thử nghiệm giống lúa thơm Hương Cốm 3 cho các tỉnh phía Bắc

ThS. Vũ Văn Quang

2014

2015

Đã nghiệm thu

8.

B2014-11-35

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy sấy cá biển dùng năng lượng mặt trời.

ThS.Trần Như Khánh

2014

2015

Đã nghiệm thu

9.

B2014-11-49

Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong nhà lưới, ứng dụng trong sản xuất hoa công nghệ cao

TS. Ngô Trí Dương

2014

2015

Đã nghiệm thu

10.

B2014-11-48

Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

2014

2015

Đã nghiệm thu

11.

B2014-11-47

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân hữu cơ từ phụ phẩm quả vải tại vùng Lục Ngạn - Bắc Giang

TS. Vũ Thanh Hải

2014

2015

Đã nghiệm thu

12.

B2014-11-46

Nghiên cứu phát triển nguồn gen hoa hiên (Hemerocallis sp.) phục vụ trang trí cảnh quan tại Hà Nội

PGS.TS. Phạm Thị Minh Phượng

2014

2015

Đã nghiệm thu

13.

B2014-11-45

Nghiên cứu sử dụng nguồn gen dưa chuột (Cucumis sativus L.) bản địa miền núi phía Bắc Việt Nam trong chọn tạo và cải tiến giống dưa chuột cho vùng Đồng bằng sông Hồng

PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

2014

2015

Đã nghiệm thu

14.

B2014-11-44

Chọn tạo giống hành củ (Allium cepa Aggregatum group) chịu nhiệt cho sản xuất trái vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

2014

2015

Đã nghiệm thu

15.

B2014-11-43

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống ngô chất lượng vỏ hạt mỏng cho thị trường ngô nếp ăn tươi ở Việt Nam

ThS. Trần Thị Thanh Hà

2014

2015

Đã nghiệm thu

16.

B2014-11-42

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng hạt gốm xốp kỹ thuật phục vụ trồng cây ứng dụng công nghệ cao

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

2014

2015

Đã nghiệm thu

17.

B2014-11-41

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2 dòng chịu nóng ở Việt Nam

ThS. Đàm Văn Hưng

2014

2015

Đã nghiệm thu

18.

B2014-11-40

Nghiên cứu phân loại và đánh giá sinh trưởng một số quần đàn cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Thị Mai

2014

2015

Đã nghiệm thu

19.

B2014-11-39

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và đặc tính sinh học phân tử của virus gây bệnh tiêu chảy thành dịch trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhea Virus - PEDV) lưu hành ở miền Bắc Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hoa

2014

2015

Đã nghiệm thu

20.

B2014-11-38

Nghiên cứu sự lưu hành của virus viêm não Nhật Bản trên lợn nuôi tại vùng Đồng bằng sông Hồng

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nam

2014

2015

Đã nghiệm thu

21.

B2014-11-37

Nghiên cứu chế biến và sử dụng rong Mơ làm thức ăn chăn nuôi.

TS. Lê Việt Phương

2014

2015

Đã nghiệm thu

22.

B2014-11-36

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan

TS. Lê Vũ Quân

2014

2015

Đã nghiệm thu

23.

B2014-11-02GEN

Bảo tồn nguồn gen của Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilus; Enterotoxigenic E.coli (chủng PD17); Enterotoxigenic E.coli (chủng TM21) dùng trong Thú y

PGS.TS. Phạm Hồng Ngân

2014

2014

Đã nghiệm thu

24.

B2014-11-04GEN

Lưu giữ và đánh giá nguồn gen địa phương phục vụ chọn tạo giống ngô năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận và sâu bệnh cho điều kiện miền Bắc Việt Nam

ThS. Vũ Thị Bích Hạnh

2014

2014

Đã nghiệm thu

25.

B2014-11-05GEN

Thu thập, lưu giữ và đánh giá nguồn gen cà chua địa phương

ThS. Tống Văn Hải

2014

2014

Đã nghiệm thu

26.

B2014-11-01GEN

Lưu giữ và đánh giá tập đoàn gen lúa đã thu thập được đến năm 2012

GS.TS. Phan Hữu Tôn

2014

2014

Đã nghiệm thu

27.

B2014-11-01

Nghiên cứu tính kháng thuốc trừ sâu của rầy nâu,rầy lưng trắng và biện pháp quản lý ở Việt Nam

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

2013

2017

Đã nghiệm thu

28.

B2013-11-06ATLĐ

Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khối y tế

TS. Lê Huỳnh Thanh Phương

2013

2015

Đã nghiệm thu

29.

B2013-11-34

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học (biogas)

PGS.TS. Trần Như Khuyên

2013

2015

Đã nghiệm thu

30.

B2013-11-33

Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn và phát triển loài Lan hài đặc hữu khu vực miền núi phía Bắc có nguy cơ tuyệt chủng

TS. Hoàng Thị Nga

2013

2015

Đã nghiệm thu

31.

B2013-11-32

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý của lợn bị nhiễm Circovirus và ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán bệnh do Circovirus gây ra.

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào

2013

2015

Đã nghiệm thu

32.

B2013-11-31

Nghiên cứu bọ phấn Aleyrodidae hại vải thiều và biện pháp phòng trừ.

PGS.TS. Lê Ngọc Anh

2013

2015

Đã nghiệm thu

33.

B2013-11-30

Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ hạn chế hư hỏng rau, quả bảo quản ở điều kiện bình thường.

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương (CNTP)

2013

2015

Đã nghiệm thu

34.

B2013-11-29

Nghiên cứu chọn tạo giống hoa lan huệ (Hippeastrum sp.)

TS. Nguyễn Hạnh Hoa

2013

2015

Đã nghiệm thu

35.

B2013-11-28

Nghiên cứu phát triển các giống lúa nếp cẩm đặc sản, năng suất, chất lượng tốt gieo cấy được 2 vụ trong năm tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

ThS. Nguyễn Thị Hảo

2013

2015

Đã nghiệm thu

36.

B2013-11-27

Nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh virus RYSV (Rice yellow stant virus) chẩn đoán bệnh vàng lụi lúa.

PGS.TS. Hà Viết Cường

2013

2015

Đã nghiệm thu

37.

B2013-11-26

Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

PGS.TS. Đỗ Văn Viện

2013

2015

Đã nghiệm thu

38.

B2013-11-25

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực (đất đai, lao động, vốn và trình độ đào tạo) đến thu nhập của nông hộ khu vực miền Trung Việt Nam

TS. Chu Thị Kim Loan

2013

2015

Đã nghiệm thu

39.

B2013-11-24

Nghiên cứu thực trạng phát triển con người vùng Đông Bắc giai đoạn 1999-2009

TS. Lê Thị Ngân

2013

2015

Đã nghiệm thu

40.

B2013-11-01

Đánh giá thực trang, đề xuất chính sách, giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp

PGS.TS. Trần Đình Thao

2013

2014

Đã nghiệm thu

41.

106.11-2012.104

Đặc trưng phân tử và sinh học của Kudzu mosaic virus (KuMV) trên đậu tương miền Bắc Việt Nam

PGS.TS. Hà Viết Cường

2013

2014

Đã nghiệm thu

42.

B2013-11-02GEN

Bảo tồn nguồn gen của Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilus; Enterotoxigenic E.coli (chủng PD17); Enterotoxigenic E.coli (chủng TM21) dùng trong Thú Y

PGS.TS. Phạm Hồng Ngân

2013

2013

Đã nghiệm thu

43.

B2013-11-04GEN

Lưu giữ và đánh giá nguồn gen địa phương phục vụ chọn tạo giống ngô năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận và sâu bệnh cho điều kiện miền Bắc Việt Nam

ThS. Vũ Thị Bích Hạnh

2013

2013

Đã nghiệm thu

44.

B2013-11-05GEN

Thu thập, lưu giữ và đánh giá nguồn gen cà chua địa phương

ThS. Tống Văn Hải

2013

2013

Đã nghiệm thu

45.

B2012-11- 01GEN

Lưu giữ và đánh giá tập đoàn gen lúa đã thu thập được đến năm 2012

GS.TS. Phan Hữu Tôn

2013

2013

Đã nghiệm thu

46.

B.HTSP-11-2012/3

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất kháng thể đơn dòng để chẩn đoán đặc hiệu bệnh Ca rê

GS.TS. Nguyễn Thị Lan (KTY)

2012

2015

Đã nghiệm thu

47.

B.HTSP-11-2012/2

Chọn lọc nhằm bảo tồn bền vững giống gà Hồ

GS.TS. Vũ Đình Tôn

2012

2015

Đã nghiệm thu

48.

B.HTSP-11-2012/1

Nghiên cứu trình diễn và khai thác nguồn gen phục vụ chọn tạp một số giống cây trồng mới (Lúa, ngô , rau) ở Việt Nam

GS.TS. Vũ Văn Liết

2012

2015

Đã nghiệm thu

49.

B2012-11-02DA

Hoàn thiện quy trình duy trì bố mẹ, sản xuất hạt lai F1 và thâm canh đu đủ thương phẩm hai giống VNĐĐ9 và VNĐĐ10

ThS. Phạm Thị Ngọc (NH)

2012

2013

Đã nghiệm thu

50.

B2012-11-10DA

Hoàn thiện quy trình nhân dòng bố mẹ siêu nguyên chủng, nguyên chủng, quy trình sản xuất hạt lai F1 và quy trình thâm canh giống lúa lai thương phẩm TH8-3

ThS. Vũ Thị Bích Ngọc

2012

2013

Đã nghiệm thu

51.

B2012-11-07DA

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai 2 dòng Việt lai 50

TS. Vũ Hồng Quảng

2012

2013

Đã nghiệm thu

52.

B2012-11-19

Xác định một số đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng chống ký sinh trùng đường máu Trypanosoma Evansi cho đàn trâu của một số tỉnh miền núi phía Bắc

PGS.TS. Phạm Ngọc Thạch

2012

2013

Đã nghiệm thu

53.

B2012-11-18

Nghiên cứu một số công thức lai giữa lợn rừng và lợn địa phương ở các tỉnh miền núi phia Bắc

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

2012

2013

Đã nghiệm thu

54.

B2012-11-17

Nghiên cứu thành phần các nòi nấm Pyricularia oryzae ở vùng đồng bằng sông Hồng và biện pháp phòng trù

PGS.TS. Nguyễn Văn Viên

2012

2013

Đã nghiệm thu

55.

B2012-11-16

Đánh giá sự sai khác về mặt di truyền và nhân giống một số giống mướp đắng bản địa tại Miền Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Kim Thanh

2012

2013

Đã nghiệm thu

56.

B2012-11-15

Nghiên cứu điều khiển sự ra hoa in vitro của hoa lan, hoa hồng và họ cảnh tiên (lá bỏng)

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải (CNSH)

2012

2013

Đã nghiệm thu

57.

B2012-11-14

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền

TS. Nguyễn Thanh Hải (CĐ)

2012

2013

Đã nghiệm thu

58.

B2012-11-22

Nghiên cứu giải pháp kinh tế kỹ thuật giảm thiểu rủi ro bảo vệ thực vật trong sản xuất rau ở đồng bằng sông Hồng

PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê

2012

2013

Đã nghiệm thu

59.

B2012-11-23

Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc

PGS.TS. Quyền Đình Hà (A)

2012

2013

Đã nghiệm thu

60.

B2012-11-21

Nghiên cứu cơ cấu tiêu dùng của thị trường nông thôn đồng bằng Bắc Bộ và giải pháp chiếm lĩnh thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Trần Quang Trung

2012

2013

Đã nghiệm thu

61.

B2012-11-20

Phát huy vai trò của cộng đồng các dân tộc với xóa đói, giảm nghèo ở miền núi phía Bắc

PGS.TS. Phạm Bảo Dương

2012

2013

Đã nghiệm thu

62.

B2012-11-02SHTT

Biên soạn và giảng dạy thử nghiệm giáo trình môn học Sở hữu trí tuệ trong các trường đại học lĩnh vực nông, lâm ,ngư y và dược

ThS. Vũ Văn Tuấn

2012

2013

Đã nghiệm thu

63.

B2012-11-01MT

Nghiên cứu biên soạn giáo trình mô hình hóa trong quản lý môi trường

PGS.TS. Ngô Thế Ân

2012

2013

Đã nghiệm thu

64.

B2012-11-12

Nghiên cứu chế tạo thuốc hàn gốm bằng vật liệu trong nước để hàn kết cấu thép thay thế cho thuốc hàn nhập ngoại.

PGS.TS. Đào Quang Kế

2012

2013

Đã nghiệm thu

65.

B2012-11-13

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo liên hợp máy cắt - băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo trồng cây đậu nành

TS. Nguyễn Xuân Thiết

2012

2013

Đã nghiệm thu

66.

BNN.2012.01

Nghiên cứu tạo giống cao lương lai (Sorghum bicolor L.) dùng làm thức ăn chăn nuôi

GS.TS. Phạm Văn Cường

2012

2012

Đã nghiệm thu

67.

B2012-11-04GEN

Lưu giữ và đánh giá nguồn gen ngô địa phương phục vụ chọn tạo giống ngô năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận và sâu bệnh cho điều kiện Miền Bắc Việt Nam

ThS. Vũ Thị Bích Hạnh

2012

2012

Đã nghiệm thu

68.

B2011-11-06

Nghiên cứu tách chiết axit béo giàu omega-3 từ nguồn nguyên liệu thực vật

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

2011

2013

Đã nghiệm thu

69.

B2011-11-05

Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột bản địa của đồng bào H'Mông tỉnh Sơn La

PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

2011

2013

Đã nghiệm thu

70.

B2011-11-04

Nghiên cứu đa dạng di truyền và tuyển chọn các dòng/giống ngô nổ Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

2011

2013

Đã nghiệm thu

71.

B2011-11-08

Đánh giá khả năng sản xuất của lợn đực PietrainxDuroc(PiDu) với tỉ lệ máu của Pietrain kháng stress khác nhau (25, 50 và 75%) trong chăn nuôi trang trại

TS. Nguyễn Văn Thắng

2011

2013

Đã nghiệm thu

72.

B2011-11-07

Nghiên cứu bệnh do Mycoplasma ở gà bản địa và thử nghiệm một số quy trình phòng, trị bệnh

PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

2011

2013

Đã nghiệm thu

73.

B2011-11-02

Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lai phục vụ cho vùng ven biển ( đất lúa thấp, đất có độ mặn ) thuộc các tỉnh Bắc Bộ

PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh

2011

2013

Đã nghiệm thu

74.

B2011-11-01

Nâng cao hiệu quả tạo phôi bò thụ tinh ống nghiệm bằng kỹ thuật nuôi cấy chung với tế bào ống dẫn trứng

TS. Nguyễn Hữu Đức

2011

2013

Đã nghiệm thu

75.

B2011-11-01DA

Hoàn thiện quy trình nhân dòng bố mẹ siêu nguyên chủng, nguyên chủng, quy trình sản xuất hạt lai F1 và quy trình canh tác giống lúa lai hai dòng TH7-2

ThS. Nguyễn Văn Mười

2011

2012

Đã nghiệm thu

76.

B2011-11-05ATLĐ

Thử nghiệm hoàn thiện lần 2 bộ giáo trình AT-VSLĐ cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối Nông- Lâm- Ngư

GS.TS. Trần Đức Viên

2011

2012

Đã nghiệm thu

77.

B2011-11-09

Kết nối sản xuất của hộ nông dân với thị trường ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc Việt Nam

PGS.TS. Đỗ Quang Giám

2011

2012

Đã nghiệm thu

78.

B2011-11-03

Chọn tạo giống lúa lai hai dòng cho vùng canh tác thiếu nước Miền Bắc Việt Nam

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

2011

2012

Đã nghiệm thu

79.

BNN2010/1

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật tổng hợp để xử lý độn lót nền chuồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chống ô nhiễm trong chăn nuôi gà tập trung

TS. Nguyễn Thị Tuyết Lê

2010

2012

Đã nghiệm thu

80.

B2010-11-154TĐ

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử RAPD và SSR trong công tác chọn giống và bảo tồn quỹ gen cây khoai môn - sọ

PGS.TS. Nguyễn Văn Giang

2010

2012

Đã nghiệm thu

81.

B2010-11-04ATLĐ

Thử nghiệm giảng dạy và hoàn thiện giáo trình môn học ATVSLĐ ở quy mô rộng cho trường đại học, cao đẳng và TCCN ngành Lâm nghiệp và Ngư nghiệp

GS.TS. Trần Đức Viên

2010

2011

Đã nghiệm thu

82.

B2010-11-02DA

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt lai F1 và quy trình canh tác giống lúa lai hai dòng TH3-5

ThS. Nguyễn Trọng Tú

2010

2011

Đã nghiệm thu

83.

B2010-11-183

Nghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ hợp lý cho sản xuất dưa chuột hữu cơ tại Gia Lâm, Hà Nội

GS.TS. Phạm Tiến Dũng

2010

2011

Đã nghiệm thu

84.

B2010-11-182

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học để khử mùi, thúc đẩy quá trình phân hủy chất thải hữu cơ đô thị

ThS. Phạm Thu Hà

2010

2011

Đã nghiệm thu

85.

B2010-11-180

Tác động của suy thoái kinh tế đến sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp ở một số tỉnh phía Bắc.

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

2010

2011

Đã nghiệm thu

86.

B2010-11-179

Đánh giá tác động của giải pháp kích cầu đầu tư của Chính phủ đến phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

TS. Nguyễn Phúc Thọ

2010

2011

Đã nghiệm thu

87.

B2010-11-178

Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế quản lý cấp cơ sở (Xã, Phường) cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng

PGS.TS. Bùi Bằng Đoàn

2010

2011

Đã nghiệm thu

88.

B2010-11-177

Nghiên cứu giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự các tỉnh miền núi phía Bắc trong tham gia công tác xóa đói giảm nghèo

TS. Trần Lê Thanh

2010

2011

Đã nghiệm thu

89.

B2010-11-176

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sáy vải quả xuất khẩu theo phương pháp phối hợp đối lưu và bức xạ nhiệt

PGS.TS. Trần Như Khuyên

2010

2011

Đã nghiệm thu

90.

B2010-11-175

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, đặc điểm bệnh lý và mối liên hệ truyền lây của bệnh Sán lá gan nhỏ (Clonorchis sinensis) giữa người và động vật

ThS. Trần Văn Quyên

2010

2011

Đã nghiệm thu

91.

B2010-11-174

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ủ hiếu khí vi sinh vật xử lý phân, chất độn chuồng các loại vật nuôi, xác gia cầm và xây dựng phương pháp xử lý xác chết gia cầm trong các ổ dịch.

PGS.TS. Phạm Hồng Ngân

2010

2011

Đã nghiệm thu

92.

B2010-11-173

Nghiên cứu sử dụng các nguồn protein thực vật sẵn có tại Việt Nam trong sản xuất thức ăn cho cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) giai đoạn nuôi thương phẩm.

PGS.TS. Trần Thị Nắng Thu

2010

2011

Đã nghiệm thu

93.

B2010-11-172

Dùng lợn đực Móng Cái để nâng cao sức sản xuất của lợn bản tại Hòa Bình

GS.TS. Vũ Đình Tôn

2010

2011

Đã nghiệm thu

94.

B2010-11-171

Nghiên cứu sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein trong khẩu phần nuôi thỏ nhập nội

GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

2010

2011

Đã nghiệm thu

95.

B2010-11-170

Nghiên cứu về tính kháng rầy nâu, rầy lưng trắng của một số giống lúa và biện pháp phòng chống chúng ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

2010

2011

Đã nghiệm thu

96.

B2010-11-169

Tuyển chọn các chủng nấm mốc Mucor và Rhizopus có khả năng sinh enzym protease hoạt lực cao ứng dụng để sản xuất giống khởi động cho sản xuất chao (đậu phụ lên men).

ThS. Lê Minh Nguyệt

2010

2011

Đã nghiệm thu

97.

B2010-11-168

Xác định tổ hợp gốc ghép cho 2 dòng triển vọng bưởi NNH - VN50 và quýt NNH - VN52

TS. Nguyễn Mai Thơm

2010

2011

Đã nghiệm thu

98.

B2010-11-167

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại hoa hồng, hoa cúc và biện pháp phòng chống tại Hà Nội và vùng phụ cận

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

2010

2011

Đã nghiệm thu

99.

B2010-11-166

Nghiên cứu áp dụng phương pháp công nghê sinh học trong việc làm sạch virus nhằm phục tráng một số giống hành tỏi ở Bắc Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Thị Lý Anh

2010

2011

Đã nghiệm thu

100.

B2010-11-165

Tạo vật liệu chọn giống đậu tương (Glycine max (L.) Merrill.) chịu hạn có năng suất cao bằng xử lý tia gamma và ethylmethane sulfonate (EMS)

PGS.TS. Vũ Đình Hòa

2010

2011

Đã nghiệm thu

101.

B2010-11-164

Xây dựng quy trình công nghệ bao gói, bảo quản và vận chuyển lạnh quả vải an toàn được sản xuất theo quy trình VietGAP tại Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang

ThS. Nguyễn Mạnh Khải

2010

2011

Đã nghiệm thu

102.

B2010-11-163

Nghiên cứu tình hình bệnh suyễn lợn và xây dựng quy trình phòng, trị bệnh

ThS. Lê Văn Lãnh

2010

2011

Đã nghiệm thu

103.

B2010-11-162

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống di động dạng xích cho máy kéo nhỏ làm việc trên đất đồi dốc và đất có độ ẩm cao

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế

2010

2011

Đã nghiệm thu

104.

B2010-11-161

Xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình tính toán dự đoán đột biến gen SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) đối với vật nuôi, cây trồng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

2010

2011

Đã nghiệm thu

105.

B2010-11-160

Đánh giá hiện trạng quản lí tài nguyên nước và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

2010

2011

Đã nghiệm thu

106.

B2010-11-159

Đánh giá sự phát thải khí metan (CH4) do hoạt động canh tác lúa nước ở khu vực đồng bằng sông Hồng và đề xuất biện pháp giảm thiểu

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

2010

2011

Đã nghiệm thu

107.

B2010-11-158

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến trồng trọt khu vực Phố Nối tỉnh Hưng Yên

PGS.TS. Cao Việt Hà

2010

2011

Đã nghiệm thu

108.

B2010-11-157TĐ

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai hai dòng có năng suất cao, chất lượng tốt, gạo thơm, thời gian sinh trưởng ngắn cho vụ xuân muộn mùa sớm ở miền Bắc Việt Nam.

ThS. Phạm Thị Ngọc Yến

2010

2011

Đã nghiệm thu

109.

B2010-11-156TĐ

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Đồng bằng sông Hồng.

PGS.TS. Trần Đình Thao

2010

2011

Đã nghiệm thu

110.

B2010-11-155TĐ

Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh nông nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

TS. Nguyễn Tất Thắng

2010

2011

Đã nghiệm thu

111.

B2010-11-153GEN

Nghiên cứu bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn gen cây thuốc tắm của người dao đỏ tại huyện Sa pa

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

2010

2011

Đã nghiệm thu

112.

BNN2009/2

NC các giải pháp tổng hợp nhằm phát triển trồng cỏ chăn nuôi hiệu quả ở quy mô hộ nông dân tại Vĩnh Phúc

TS. Nguyễn Đình Vinh

2009

2011

Đã nghiệm thu

113.

CB106.11.25.09

Nghiên cứu đặc điểm di truyền và ưu thế lai về các đặc tính sinh lý và nông học liên quan tới khả năng chịu hạn của lúa lai F1 giữa giống lúa cạn và dòng bất dục mẫn cảm nhiệt độ (TGMS)

GS.TS. Phạm Văn Cường

2009

2011

Đã nghiệm thu

114.

CB106.11.183.09

Nghiên cứu xác định thành phần Pheromone giới tính của Sâu đục thân lúa hai chấm và Sử dụng chúng trong kiểm soát và phòng trừ Sâu đục thân lúa hai chấm ở Việt Nam

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

2009

2011

Đã nghiệm thu

115.

B2009-11-144TĐ

Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển chăn nuôi gà bản địa tại Lục Ngạn và Yên Thế, Bắc Giang

ThS. Nguyễn Chí Thành

2009

2011

Đã nghiệm thu

116.

B2009-11-141TĐ

Chọn tạo giống đu đủ lai cho các tỉnh khu vực phía Bắc Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan

2009

2011

Đã nghiệm thu

117.

B2009-11-139

“Xây dựng mô hình hệ thống thuỷ canh NFT sản xuất rau an toàn chất lượng cao theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP”

TS. Nguyễn Quốc Vọng

2009

2011

Đã nghiệm thu

118.

B2009-11-138

Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

PGS.TS. Trần Hữu Cường

2009

2011

Đã nghiệm thu

119.

B2009-11-137

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép phân viên và máy bón phân viên cho cây trồng nông nghiệp.

PGS.TS. Bùi Việt Đức

2009

2011

Đã nghiệm thu

120.

B2009-11-136

Nghiên cứu thiết kế hệ thống trích công suất đa điểm cho máy kéo nhỏ 4 bánh sản xuất tại Việt nam.

PGS.TS. Bùi Hải Triều

2009

2011

Đã nghiệm thu

121.

B2009-11-133

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học liên quan đến chịu mặn của các giống lúa vùng ven biển miền Bắc Việt Nam

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

2009

2011

Đã nghiệm thu

122.

B2009-11-132

Xác định đặc trưng phân tử các loài thuộc chi Begomovirus (họ Geminiviridae) hại cà chua, ớt, đậu đỗ, sắn và đu đủ tại miền Bắc Việt Nam.

PGS.TS. Hà Viết Cường

2009

2011

Đã nghiệm thu

 

Ghi chú: Học hàm, học vị cập nhật đến ngày 28/5/2019