Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Ứng dụng công nghệ sản xuất protein của Nhật Bản trong phòng chống bệnh ký sinh trùng trên gà tại Việt Nam

FIRST- Ngân hàng Thế giới (WB)

2016

2017

Khoa Thú y
Bùi Khánh Kinh

Email: longlinh05@yahoo.com

Mục tiêu

Dự án nhằm tạo ra các protein có tính đáp ứng miễn dịch cao có khả năng ứng dụng trong các phòng thí nghiệm, các cơ sở chẩn đoán để sử dụng trong nghiên cứu sản xuất Kit chẩn đoán và ứng dụng sản xuất vắc-xin cho các trang trại trên toàn quốc.

Kết quả

(1) Xác định được tỷ lệ nhiễm cầu trùng trên gà ở một số tỉnh phía Bắc Việt nam; (2) Thu thập 1000 noãn nang và tử bào tử dùng cho mục đích nghiên cứu protein (3) Xác định được các thành phần protein có mặt trong hỗn hợp protein điều chế; (4) Xây dựng quy trình chế tạo protein tái tổ hợp làm cơ sở cho việc sản xuất vaccine tái tổ hợp; (5)Kiểm tra được độ tinh sạch và nồng độ protein tái tổ hợp sau khi tinh chế; (5) Đào tạo 01 thạc sỹ về công nghệ protein tái tổ hợp, 03 cán bộ nghiên cứu về các phương pháp chiết tách và tinh chế protein trong phòng thí nghiệm và khả năng ứng dụng và 01 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm về kỹ thuật phân tích protein