(Thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm ngoại ngữ và đào tạo quốc tế và Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực) 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện và các trường đối tác đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng năm Học viện cử được 400-500 (số lượng không giới hạn) sinh viên tham gia các chương trình thực tập sinh nông nghiệp công nghệ cao tại các nước như Nhật Bản, Isarel, Australia. Tham gia các chương trình này, sinh viên Học viện đã được tiếp cận công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao kỹ năng thực hành nghề, tham gia môi trường làm việc quốc tế đồng thời có cơ hội tạo thu nhập. Ngoài ra, sinh viên được cấp chứng chỉ nghề quốc tế và mở rộng cơ hội làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng có cơ hội được làm đề tài tốt nghiệp tại một số nước trong khu vực dưới sự hướng dẫn của các giáo sư trường đối tác. Nhiều sinh viên học tập và rèn luyện tốt có nhiều cơ hội được các trường và doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ và hợp tác khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Việc tham gia các chương trình trao đổi quốc tế không chỉ giúp các sinh viên tiếp cận với môi trường đào tạo quốc tế trong thời gian trao đổi mà còn mở rộng cơ hội gặp gỡ giáo sư, tìm học bổng sau đại học, tiếp nối các cơ hội học tập ở nước ngoài.