Thực hiện công văn 852_CV/ĐUK ngày 01/3/2019 của Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về việc cập nhật thông tin đảng viên theo phần mềm quản lý đảng viên 3.0. Kính đề nghị Chi ủy các chi bộ nhắc nhở Đảng viên mới kết nạp, mới chuyển sinh hoạt đảng đến cập nhật thông tin Đảng viên theo mẫu đính kèm gửi về Văn phòng Đảng ủy bản mền qua hòm thư vpdanguy@vnua.edu.vn và bản cứng có xác nhận của đại diện Chi ủy tại phòng 106, Nhà Hành chính.