Hàng năm, khoảng 70 suất dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia hội nghị, hội thảo, hội trại quốc tế tại nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, v.v. Sinh viên Học viện có điều thể hiện sự tự tin và khả năng hòa nhập tốt trong các chương trình này. Bằng sự nỗ lực và tự hào là sinh viên Học viện, các em đã mang lại vinh dự cho bản thân các em sinh viên đồng thời là động lực cho tất cả sinh viên Học viện trong học tập, nghiên cứu và tiếp cận các nền giáo dục nông nghiệp tiên tiến để có được cơ hội giành các học bổng danh giá tại các nước trên thế giới .