HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

______________________

Số: 87/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 18tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình trao đổi sinh viên SPACE 2017-2018

tại ĐH Saga, Nhật Bản

 

SPACE, Chương trình trao đổi sinh viên – Đại học Saga, Nhật Bản (Saga University Program for Academic Exchange) là một chương trình đặc biệt được thiết kế cho sinh viên quốc té của các trường đại học đối tác trên thế giới. Chương trình gồm nhiều bài giảng và khóa học cho sinh viên học Nhật ngữ và Anh ngữ.  Sinh viên tham gia Chương trình được bồi đắp kiến thức, sự hiểu biết về chuyên ngành học tập của bản thân và đất nước, con người Nhật Bản thông qua các hoạt động học tập và giao lưu với sinh viên và người dân bản địa.  

Các loại hình SPACE:

Sinh viên có thể lựa chọn Chương trình SPACE-E (SPACE tiếng Anh) hoặc Chương trình SPACE-J (SPACE tiếng Nhật) tùy thuộc vào mục đích học tập của sinh viên.

-   SPACE-E: Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình danh cho sinh viên đại học. Sinh viên dự tuyển Chương trình này cần xuất trình chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tối thiểu TOEFL ITP 480/IELTS 5.0/TOEFL IBT 58/ TOEIC 700 hoặc CET6 425.

-    SPACE-J: Sinh viên đăng ký học các khóa học bình thường được giảng dạy bằng tiếng Nhật. Chương trình gồm các bậc đại học và sau đại học. Chương trình SPACE-J khuyến khích sinh viên đã đạt trình độ tiếng Nhật bậc 2 trở lên.

Thời gian học tập học kỳ xuân: Tháng 4 – 30/9

Tháng 4

・Đăng ký
・Bắt đầu khóa học
・Thực tế Karatsu và Fukuoka

Tháng 5

・Ở nhà người dân bản xứ tại Kashima, tham gia Gatalympic

Tháng 6

・Khóa học về văn hóa (VD: trà đạo)

Tháng 7

・Thực tế doanh nghiệp
・Kiểm tra cuối kỳ

Tháng 8

・Kết thúc khóa học (dự kiến 20/8).

Thời hạn dự tuyển kỳ học xuân 2018: Ngày 01/12/2017.

Thông tin tham khảo: http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Ứng viên chuẩn bị hồ sơ và gửi bản scan đến YAMADA Kanami, Center for Promotion of International Exchange, Saga University, Email:si4016@cc.saga-u.ac.jp, tel: 0952-28-8389 (内線:8389), fax:0952-28-8819 và Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển.

 

                         

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

 

KT. TRƯỞNG BAN

Lê Thị Bích Liên