Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và hội nhập quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hợp tác với hai trường đại học hàng đầu (tốp 100 trường đại học trên thế giới) của Mỹ là Trường Đại học California, Davis và Wisconsin–Madison phát triển hai chương trình đào tạo tiên tiến là ngành Khoa học cây trồng và ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp. Ngành Khoa học cây trồng bắt đầu triển khai đào tạo từ năm 2006 và ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp bắt đầu từ năm 2008.

Trong quá trình triển khai thực hiện hai chương trình đào tạo mới này, Học viện luôn chú trọng công tác tự đánh giá để không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt với nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Sau hơn 10 năm triển khai đào tạo, Học viện đã tiến hành tự đánh giá hai chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á, AUN_QA (ASEAN University Network – Quality Assurance). Từ ngày 21 - 23 tháng 3 năm 2018, đoàn đánh giá ngoài của AUN-QA đã đến Học viện để đánh giá hai chương trình đào tạo này. Trong vòng 3 ngày làm việc tích cực và tập trung cao độ vào phỏng vấn các bên liên quan, kiểm tra các tài liệu minh chứng, thăm quan cơ sở vật chất của Học viện, các chuyên gia của AUN-QA đã đánh giá hai chương trình đào tạo dựa trên 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí về các nội dung quan trọng như: Chuẩn đầu ra; cấu trúc nội dung CTĐT; nhân sự (giảng viên, cán bộ hỗ trợ); chất lượng sinh viên; các hoạt động hỗ trợ sinh viên; cơ sở vật chất; hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và chất lượng đầu ra của sinh viên. Dựa vào kết quả đánh giá, đoàn đánh giá AUN-QA đã chỉ ra những điểm mạnh của hai chương trình đào tạo mà Học viện cần phát huy, cũng như những điểm cần khắc phục, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Ngày 16/8/2018, Học viện đã chính thức nhận được chứng chỉ công nhận hai chương trình đào tạo tiên tiến ngành Khoa học cây trồng và ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á.

Việc đạt được chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á đem lại cho sinh viên theo học hai chương trình cơ hội lớn về học tập và làm việc trong và ngoài nước. Đây cũng là động lực lớn cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trong đào tạo đại học và hội nhập quốc tế. 

Chứng nhận đạt chất lượng CTTT Khoa học cây trồng 

Chứng nhận đạt chất lượng CTTT Quản trị kinh doanh nông nghiệp