Xuất xứ: Công nghệ được phát triển bởi GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và công sự trên cơ sở kết quả của đề tài cấp Nhà Nước “Nghiên cứu làm chủ công nghệ và xây dựng mô hình CNSH sản xuất giống khoai tây, rau và hoa sạch bệnh”, mã số KC.04.02/06–10.

Mô tả: Công nghệ sử dụng môi trường hoàn toàn sạch bệnh, không cần dùng thuốc trừ sâu bệnh, chu trình khép kín từ trồng đến thu hoạch, tiết kiệm nước và dinh dưỡng do có thể điều khiển tự động hóa được thời gian phun dinh dưỡng, cây sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao, điều khiển được môi trường nuôi trồng. Ngoài ra còn có những lợi ích như: Giảm chi phí về nước 98%, giảm chi phí về phân bón 95%, giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật 99%, tăng năng suất cây trồng lên 45% đến 75%.

Ứng dụng: Công nghệ đã chuyển giao cho nhiều địa phương trong và ngoài nước.