Ngày 29/9/2019, các giảng viên của khoa Sư phạm & Ngoại ngữ đã tổ chức seminar với chủ đề “Một số vấn đề lý luận về thích ứng và thích ứng với hoạt động sản xuất trong nền công nghiệp công nghệ cao của nông dân Việt Nam” với sự trình bày của ThS. Trần Thị Thanh Tâm. Tới tham dự buổi seminar có các giảng viên trong nhóm nghiên cứu mạnh và giảng viên khoa Sư phạm và Ngoại ngữ.

ThS. Trần Thị Thanh Tâm trình bày kết quả nghiên cứu

Xuất phát từ bối cảnh nền công nghiệp công nghệ cao đang được thế giới và Việt Nam quan tâm. Từ năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao với nhiều chính sách đột phát bằng việc Thủ tướng đã phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 (Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012). Thêm vào đó là sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp giúp cho lĩnh vực này ngày càng phát triển. Với định hướng phát triển như trên đòi hỏi mỗi cá nhân cụ thể là nông dân phải có rất nhiều năng lực mới để thích ứng với sự thay đổi. Thích ứng có vai trò quan trọng đối với hiệu quả công việc, có tác dụng làm tăng hiệu suất lao động.

Nghiên cứu đã chỉ ra vấn đề thích ứng dưới góc độ Tâm lý được khám phá dưới nhiều góc độ khác nhau. Thích ứng là quá trình chủ thể tích cực, chủ động thay đổi bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động để đạt kết quả, thích ứng được thể hiện qua nhận thức, thái độ, hành vi của họ. Tuy nhiên, để tìm ra được được những giải pháp phù hợp hỗ trợ bà con nông dân thích ứng với những yêu cầu mới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp thì nghiên cứu cần được đầu tư thời gian và tài chính để được triển khai trong thực tế một cách cụ thể và có chiều sâu hơn.

Buổi seminar diễn ra thành công tốt đẹp, tác giả và người tham dự đã có thêm những kiến thức mới, bổ ích cho chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giảng

Tạ Phương Thúy

key words: thích ứng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khoa Sư phạm & Ngoại ngữ