Xuất xứ: Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: GS.TS. Vũ Văn Liết, PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng, PGS.TS. Nguyễn Việt Long, ThS. Phạm Quang Tuân, ThS. Vũ Thị Bích Hạnh….

Mô tả: Sử dụng công nghệ kích tạo đơn bội trong chọn tạo dòng thuần giúp rút ngắn thời gian tạo dòng thuần;

- Làm chủ công nghệ chọn tạo dòng bố mẹ phát triển các giống ngô lai (đặc biệt thành công trong việc chọn tạo và phát triển các giống ngô lá đứng giúp tăng mật độ trồng), ngô nếp, ngô đường…

- Một số kết quả đạt được như: Giống ngô lai VNUA 815, lá đứng thích hợp trồng mật độ cao  đến 8,3 vạn cây/ha, năng suất 5,5 đến 6,5 tấn/ha/vụ ở miền Bắc; kháng bệnh thối thân thối bắp. Bộ giống ngô nếp lai HUA601, HUA518, MH6, MH8, VNUA86, VNUA 98. Chất lượng tốt, vỏ hạt mỏng, thời gian sinh trưởng 70 – 90 ngày, năng suất bắp tươi từ 13 – 15 tấn/ha. Giống ngô nếp tím NT141: Là giống lai đơn giữa hai dòng thuần ngô nếp trắng x tim; Giống ngắn ngày, giàu anthocyanin từ 120 –150 µg/kg

Ứng dụng: Được sử dụng trong việc chọn giống cho các vùng sinh thái đặc thù.