Xuất xứ: Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, GS.TS. Vũ Văn Liết, PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. Vũ Hồng Quảng.

Mô tả: Học viện làm chủ công nghệ chọn tạo các dòng mẹ (CMS, TGMS, PTGMS), công nghệ nhân thuần các dòng bố mẹ, công nghệ sản xuất hạt lai F1. Một số dòng mẹ tiêu biểu như 103s, T1S–96, T5S, 135S… Công nghệ sản xuất hạt lai F1 tổ hợp TH3–3, Việt lai 24… Đặc biệt là các giống lúa lai chịu nóng và lúa lai thơm như HQ19, HQ21…

Ứng dụng: Công nghệ có khả năng áp dụng cho tất cả các vùng trong cả nước. Một số giống đã được các công ty lựa chọn và phát triển trên thị trường như: TH3–3, Th3–4. TH5–1, Việt lai 20, VL50…