Xuất xứ: Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Lý Anh, PGS.TS. Phạm Thị Minh Phương, TS. Nguyễn Hạnh Hoa…

Mô tả: Thu thập nguồn gen hoa bản địa và nhập nội. Ứng dụng công nghệ lai hữu tính, xử lý đột biến… để chọn tạo các giống hoa mới. Một số kết quả trong thời gian qua như: Giống hoa Cẩm chướng (Hồng Ngọc, Hồng Hạc), Các giống hoa lan huệ có hoa hình tam giác, cánh bán kép (8 – 9 cánh/bông), cánh hoa xếp cân đối

Ứng dụng: Sử dụng trong việc phát triển các vùng hoa đặc biệt là các dạng hoa chậu, hoa thảm và hoa cắt cành…